سهم فناوری نانو از نوآوری و اختراعات دنیا در سال ۲۰۱۹ چقدر است؟

سهم فناوری نانو از نوآوری و اختراعات دنیا در سال ۲۰۱۹ چقدر است؟

تا پایان ماه سپتامبر ۲۰۱۹ نزدیک به ۳۶۵ هزار درخواست ثبت پتنت در دو دفتر USPTO و EPO منتشر شده که سهم فناوری نانو از این تعداد حدود ۲٫۸ درصد بوده است. کشورهای آمریکا، کره جنوبی، چین و ژاپن نیز به ترتیب بیشترین سهم را در ثبت اختراعات مرتبط با فناوری نانو در سال ۲۰۱۹ دارند.

در نه ماه اول سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۳۶۵ هزار درخواست ثبت پتنت در دو دفتر معتبر ثبت پتنت USPTO و EPO منتشر شدند که بیش از ۱۰۳۰۰پرونده یعنی در حدود ۲٫۸ درصد مرتبط با فناوری نانو بوده‌اند. این در حالی است که در حوزه علم، حدود ۱۰ درصد از کل انتشارات علمی دنیا مرتبط با فناوری نانو است. این آمار با استفاده از یک عبارت جستجوی خاص علوم و فناوری نانو در بانک‌های اطلاعاتی مربوطه (Orbit و WoS) جستجو و ارائه می‌شوند.

USA همچنان جذاب‌ترین بازار برای نوآوری‌ها در فناوری نانو است و بیش از ۸۹۰۰ پتنت از پتنت‌های نانو در سال ۲۰۱۹ در دفتر ثبت پتنت آمریکا منتشر شده‌اند. به غیر از آمریکا و اروپا، چین و کره جنوبی هم موردتوجه مالکان اختراعات و نوآوری دنیای نانو هستند ولی به دلیل محدودیت موتور جستجوی دفاتر آن‌ها، امکان جستجوی پتنت‌های کشورهای مختلف در این دفاتر وجود ندارد.

جدول زیر تعداد و سهم کشورهای مختلف را از درخواست‌های ثبت پتنت سال ۲۰۱۹ در دو دفتر اروپا و آمریکا نشان می‌دهد. تا پایان سپتامبر ۲۰۱۹، ۶۲ کشور در فناوری نانو صاحب حداقل یک اختراع بوده‌اند. مطابق انتظار USA با اختلاف زیاد در صدر قرار دارد و نزدیک به نیمی از اختراعات نانوفناری سال را به خود اختصاص داده است. چهار رده بعدی در اختیار کشورهای شرق آسیا یعنی کره جنوبی، ژاپن، چین و تایوان قرار دارد و پس از آن‌ها کشورهای پیشتاز اروپا یعنی آلمان و فرانسه و انگلستان قرار دارند.

برخی از کشورها مانند ایران، عربستان، برزیل و شیلی با وجود اینکه تعداد پتنت‌های نانوی آن‌ها زیاد نیست ولی سهم بالایی از کل پتنت‌های این کشورها را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال ۱۸ پتنت از کل ۹۳ پتنت منتشر شده ایران در سال ۲۰۱۹ در USPTO (حدود ۱۹ درصد) مربوط به فناوری نانو است که نشان از اولویت‌دهی بالای این کشورها به فناوری نانو دارد. این عدد برای عربستان حدود ۱۶ درصد، سنگاپور ۵٫۸ درصد، چین ۳٫۳ درصد و برای USA 3.1 درصد است. نمودار زیر توزیع کشورهای صاحب پتنت فناوری نانو را بر حسب سهم پتنت‌های نانوی آن‌ها از کل پتنت‌های آن‌ها در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد.