انتشار استانداردی برای تشخیص فعالیت‌های فتوکاتالیستی نانوذرات توسط ISO

انتشار استانداردی برای تشخیص فعالیت‌های فتوکاتالیستی نانوذرات توسط ISO

ایزو به تازگی استانداردی در بخش تشخیص فعالیت‌های فتوکاتالیستی نانوذرات ارائه کرده که با استفاده از آن می‌توان پتانسیل‌های سمیت نانوذرات را شناسایی کرد.

سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) استاندارد جدیدی با عنوان Nanotechnologies — Testing the photocatalytic activity of nanoparticles for NADH oxidation را منتشر کرد. این استاندارد که با شماره ISO 20814:2019 معرفی شده به موضوع فناوری‌نانو اختصاص دارد.

در این استاندارد روشی برای اندازه‌گیری فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات که در محیط آبی معلق بوده و در شرایط مشابه با شرایط فیزیولوژی بدن هستند، ارائه شده است.

برای این کار از اکسیداسیون دی‌نکلئوتید هیدرات (NADH) با استفاده از پرتو فرابنفش استفاده می‌شود. براساس اطلاعات منتشر شده توسط ایزو، این اندازه‌گیری برای کمک به ارزیابی میزان سمیت نوری نانومواد تهیه شده است.

این روش همچنین قابل استفاده برای نانوذرات تجمع یافته است.

ایزو اظهار داشته است که روش‌های استاندارد موجود برای اندازه‌گیری PCA ذرات و سطح (نظیر استانداردهای ایزو ۱۰۶۷۶ و ایزو ۱۰۶۷۸) به‌طور مستقیم برای تعیین PCA نانومواد و سنجش میزان سمیت نوری آن‌ها کاربرد ندارد، چرا که در این روش‌ها نیاز به حجم زیاد یا زمان طولانی اندازه‌گیری است که این شرط برای رنگ‌های آلی نظیر معرف‌ها که زیست‌سازگار نیستند، قابل اعمال نیست.

لازم به ذکر است، ایران یکی از کشورهای فعال در حوزه انتشار و تدوین استانداردهای نانویی است. با وجود جایگاه چهارم ایران در جهان در زمینه دست‌یابی به فناوری‌نانو، یکی از بازیگران اصلی این عرصه در دنیا قرار دارد و یکی از مهم‌ترین زمینه‌های توسعه بازار صادراتی، تدوین استاندارد ملی و بین‌المللی برای محصولات است. در حال حاضر ایران در جایگاه سوم رتبه جهانی در تدوین استانداردهای ملی فناوری‌نانو قرار دارد و در عرصه تدوین استانداردهای بین‌المللی ۴ استاندارد تدوین شده و ۵ استاندارد در دست تدوین دارد. برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده تا ۶ سال آینده ۳۰۰ استاندارد ملی و بیش از ۳۰ استاندارد بین‌المللی در حوزه فناوری‌نانو در ایران تدوین شود.