هشتمین دوره توان‌افزایی مروجین دانشگاهی فناوری نانو

هشتمین دوره توان‌افزایی مروجین فناوری نانو، با حضور مروجان فناوری نانو از ۹۴ نهاد ترویجی فناوری نانو و با هدف تقویت و آموزش مروجان دانشگاهی، تبادل نظرات و پیشنهادات و بررسی موانع و مشکلات موجود در مسیر ترویج فناوری نانو، از ۱۶ الی ۱۸ بهمن‌ماه سال جاری در پردیس فنی و مهندسی شهید عباس‌پور دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

بنیاد آموزش فناوری نانو، مسئولیت پیشبرد سیاست‌های آموزشی و ترویجی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سطوح دانشگاهی را بر عهده دارد. یکی از رسالت‌های این بنیاد، تقویت و پرورش شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو شامل انجمن‌های علمی و فرهنگی، شرکت‌های آموزشی و سایر نهادهای دانشگاهی است که در حوزه آموزش و ترویج فناوری نانو فعال هستند.

گردهمایی سالانه نهادهای ترویجی نانو، از مهم‌ترین رویدادهای ترویجی بنیاد آموزش فناوری نانو است که از سال ۱۳۹۱ در حال برگزاری است. این گردهمایی با تمرکز بر فعالیت‌های ترویجی نهادهای فعال در حوزه فناوری نانو، بستری را برای تبادل نظرات و پیشنهادات و بررسی مشکلات موجود فراهم می‌آورد و هدف آن، ایجاد ارتباطی پیوسته و مؤثر میان نهادهای ترویجی نانو و بنیاد آموزش فناوری نانو است.

هشتمین دوره توان‌افزایی ویژه نهادهای ترویجی دانشجویی و دانشگاهی، ۱۶ الی ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ به مدت ۳ روز در پردیس فنی و مهندسی شهید عباس‌پور دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود. طی این رویداد که ۱۰۵ مروج فناوری نانو از ۹۴ نهاد ترویجی فعال در آن حضور دارند، برنامه‌های متنوعی از قبیل کار و رقابت تیمی، جلسات هم‌اندیشی، جلسات بحث و بررسی آیین‌نامه‌های حمایتی بنیاد آموزش فناوری نانو، برنامه‌های علمی – فرهنگی، کارگاه‌های آموزشی، شبکه‌سازی و انتقال تجربیات موفق میان نهادهای ترویجی برنامه‌ریزی شده است.