چگونه چین رهبر جهانی علم و فناوری‌نانو خواهد شد؟

چگونه چین رهبر جهانی علم و فناوری‌نانو خواهد شد؟

چین سرمایه‌گذاری قابل توجهی در علوم نانو انجام داده است، حمایت از ثبت اختراعات، پیشتیبانی از تحقیقات و بخش خصوصی و تدوین برنامه‌های دراز مدت برای توسعه فناوری‌نانو از جمله دلایلی است که موجب می‌شود چین به‌عنوان رهبر آینده علم و فناوری‌نانو شناخته شود.

چین در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری وسیعی انجام داده است و در حال پر کردن شکاف موجود میان خود با اروپا و آمریکا است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر چین در حوزه فناوری‌نانو در مسیر غلبه بر رقبای بین‌المللی خود است.

چین در حوزه‌های مختلف از شبیه‌سازی گرفته تا تحقیقات سرطان در حال استفاده از علم و فناوری‌نانو است. برای مثال، در ماه ژوئیه یک تیم تحقیقات بین‌المللی به سرپرستی دانشمندان چینی شکل جدیدی از نانوذرات مصنوعی تجزیه‌پذیر را ساختند که می‌تواند در ژن‌درمانی مورداستفاده قرار گیرد.

دستاوردهای چین می‌تواند به آن‌ها در پیروزی در رقابت ثبت اختراعات مهم کمک کند، اختراعات در حوزه‌های تحقیقاتی پیشرفته مانند سرطان، جایی که آمریکا در آن پیشرو است. حمایت قدرتمند دولت از علوم نانو نیز یک مزیت چین است. بای چونلی یکی از مدیران آکادمی علوم چین از حمایت دولت چین در زمینه فناوری‌نانو خبر داد.

اهمیتی که دولت برای رقابت در این عرصه قائل است با ورود فناوری‌نانو به‌عنوان یک صنعت راهبردی در برنامه سیزدهم پنج ‌ساله موجب اطمینان از تامین بودجه دولت و حمایت قانون‌گذار از این فناوری می‌شود.

تحقیقات نانو یک مولفه اصلی از پیشگامی Made in China 2025 است، پیشگامی که به دنبال تبدیل چین به یک نیروگاه تولید فناوری پیشرفته است.

این به چین اجازه می‌دهد تا در مناطق بی‌شمار فناوری‌نانو موفقیت پیدا کند. بهبود نوآوری در بخش خصوصی نیز به چین کمک می‌کند تا در رقابت در حوزه فناوری‌نانو پیشرو باشد. برخی شرکت‌های چینی فعال در حوزه فناوری‌نانو در حال رشد سریع هستند. البته موسسه‌ها با بودجه دولتی نقش بیشتری در نوآوری فناوری‌نانو دارند و بخش خصوصی چندان در این زمینه قدرتمند نیست.

نانوپولیس بزرگ‌ترین منطقه صنعتی فناوری‌نانو جهان در بخش شرقی سوژو قرار دارد. چین هم‌اکنون با شرکت‌های تازه ‌تاسیس رهبری فناوری‌نانو در جهان را به عهده دارد.

کارشناسان معتقدند که مشارکت بخش خصوصی فرصت تازه‌ای برای سرمایه‌ها و استعدادها در چین فراهم می‌کند تا روی تحقیقات کاربردی متمرکز شوند. این موضوع حتی در کشوری مثل چین که هنوز موسسه‌ها تحت حمایت دولت در اکثریت هستند، مصداق دارد.

این ترکیب استعداد رو به رشد و تمایل دولت برای تبدیل شدن به یک رهبر جهان، در کنار توسعه بخش خصوصی، موجب می‌شود تا دیگر کشورها به سختی بتوانند با چین رقابت کنند. جهش بزرگ چین در علم نانو تازه شروع شده است.