دوره آموزشی آشنایی با محاسبات عدم قطعیت اندازه‌گیری برای آزمون BET

دوره آموزشی آشنایی با محاسبات عدم قطعیت اندازه‌گیری برای آزمون BET

گروه استاندارد و ایمنی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی دوره آموزشی آشنایی با محاسبات عدم قطعیت اندازه‌گیری برای آزمون BET را برگزار کرد.

هدف این دوره ارتقای سطح دانش و آگاهی کارشناسان آزمایشگاه‌های مرتبط و کمک به ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی در ارائه نتایج اندازه‌گیری بود.

در این دوره که به مدت دوره ۲ روز، سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۵ و ۱۶ بهمن‌ماه در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد، مدیران و کارشناسان مراکز آزمایشگاهی مرتبط شرکت داشتند.

آشنایی با تعاریف علم اندازه‌شناسی، آشنایی با مفاهیم پایه عدم قطعیت اندازه‌گیری، الزامات استانداردها در خصوص محاسبه عدم‌ قطعیت اندازه‌گیری، روش‌ها و مراحل محاسبه عدم قطعیت اندازه‌گیری، گزارش‌دهی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری، حل مثال‌هایی برای محاسبه عدم قطعیت اندازه‌گیری، بررسی منابع مهم عدم قطعیت اندازه‌گیری در آزمون BET، روش محاسبه عدم قطعیت اندازه‌گیری در آزمون BET، حل مثال کاربردی برای محاسبه عدم قطعیت در آزمون BET از جمله سرفصل‌های آموزشی در این دوره بود.

شایان ذکر است در پایان آموزش، گواهینامه مورد تأیید ستاد توسعه فناوری نانو و شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی برای شرکت‌کنندگان صادر شد.