با سلام. از خداوند عزیز سپاسگزارم که فناوری نانو در ایران به سرعت در حال توسعه می باشد. امیدوارم واکسن وراه درمان آسان بیماری کرونا به یاری حضرت حق تعالی توسط دانشمندان ایرانی به زودی زود پدیدار گردد.