چگونه می‌توان نتایج DLS را روی نمونه‌های پروتئینی بهبود داد؟

در حوزه دارویی و کار با نانومواد زیستی، دستگاه DLS کاربرد وسیعی دارد. به تازگی شرکت تستا آنالیتیکا گزارشی منتشر کرده که در آن به روش‌های بهبود کیفیت نتایج DLS روی نمونه‌های پروتئینی پرداخته است.

شرکت تستا آنالیتیکا (Testa Analytical) به تازگی نتایج مطالعه‌ای را منتشر کرده که در آن روی پارامترهای بهبود کیفیت نتایج آنالیز تفرق نور پویا (DLS) کار شده است.

این مطالعه نشان داده است که چگونه می‌توان این پارامترها را در حین انجام تجزیه‌وتحلیل آنتی‌بادی‌های منوکلونال متجمع بهینه‌سازی کرد.

یک از سریع‌ترین حوزه‌های در حال رشد زیست‌شناسی فعال دارویی، آنتی‌بادی‌های منوکلونال است. این پروتئین‌ها بسیار متنوع بوده و به‌عنوان عنصر اصلی عملکردی در سیستم ایمنی و دیگر ادوات تشخیص طبی سریع و همچنین تولید واکسن استفاده می‌شوند. این مولکول‌ها از جمله اجزا اصلی در داروهای پروتئینی تزریقی نسل جدید هستند، داروهایی که به سرعت در حال رشد در بازار هستند.

هنگام ساختن چنین داروهای پروتئینی و زیست‌درمانی، ضروری است که آنتی‌بادی‌های منوکلونال دست‌نخورده و یکنواخت باقی بمانند. عدم رعایت این استانداردهای دقیق و سخت‌گیرانه می‌تواند فرآیندپذیری، فعالیت و ماندگاری محصولات حاوی آنتی‌بادی را دستخوش تغییرات نامطلوبی کند. در نتیجه، محصول نهایی مبتنی بر آنتی‌بادی منوکلونال بسیار گران‌قیمت بوده و برای مشخصه‌یابی آن‌ها نیز به روش تحلیل قابل اعتماد نیاز است که بتوان کنترل کیفیت بسیار مناسبی برای این محصولات انجام داد.

در این مطالعه، داده‌های تجربی با استفاده از نتایج دستگاه DLS جمع‌آوری شده است. این کار برای یکی از پروتئین‌های رایج (آلبومین سرم گاوی) انجام شده است، آنتی‌بادی منوکلونال درجه دارویی به‌صورت تجاری در دسترس است.

نویسدگان این گزارش نشان دادند که انتخاب یک زاویه پراکندگی نور پویا، برای اندازه‌گیری دقیق نمونه‌های زیستی چالش‌برانگیز نظیر آنتی‌بادی‌های منوکلونال بسیار مهم است.

علاوه‌بر این، آن‌ها نشان دادند که استفاده از اندازه‌گیری‌های DLS چند زاویه‌ای می‌تواند بسیار مفید باشد، به خصوص هنگامی که با ترکیبات ناشناخته پروتئینی و پروتئین‌های منومریک آمیخته شده باشد.

با این حال، اغلب برای نمونه‌های پروتئینی همگن پایدار این کار ضروری نیست. به‌طور کلی، این مطالعه جدید نشان می‌دهد که چگونه DLS می‌تواند برای تجمع پروتئین‌ها به کار رود و از این دستگاه برای اندازه‌گیری پروتئین‌های منومریک با دقت بالا می‌توان استفاده کرد.