راهبردی برای استفاده از اوریگامی برای تولید ساختارهای پیچیده

محققان چینی با استفاده از یک مدل جدید نشان دادند که چگونه می‌توان از اوریگامی برای تولید ساختارهای لوله‌ای پیچیده استفاده کرد.

طی سال‌های اخیر تحقیقاتی زیادی روی استفاده از راهبرد تازدن اوریگامی برای تولید ساختارهای مستحکم انجام شده است، ساختارهایی که بتوانند به سرعت و با کارایی بالا شکل خود را تغییر دهند. یکی از مزایای اوریگامی این است که این راهبرد برای انواع ترکیب شیمیایی و ابعاد قابل استفاده است.

یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه تینجین در چین نشان دادند که از راهبرد اوریگامی می‌توان برای تولید ساختارهای لوله‌ای شکل استفاده کرد. این گروه نشان دادند که با استفاده از این راهبرد، امکان تولید ساختار لوله‌ای صلب و ساختاری با قابلیت چرخش وجود دارد.

یان چن از محققان این پروژه می‌گوید: «ما یک دهه قبل روی اوریگامی ساختارهای لوله‌ای کار می‌کردیم، بعد از اتمام آن پروژه که با موفقیت انجام شد، این سوال مطرح شد که در طول فرایند تا زدن چه اتفاقی می‌افتد. به تازگی که روی شبه مواد کار می‌کردیم مشتاق شدیم که روی این ساختارها نیز کار کنیم.»

خواص مکانیکی شبه مواد که در اوریگامی استفاده می‌شود به رفتار تاخودرگی آن بستگی دارد. برای برنامه‌ریزی و تنظیم دقیق خواص یک ماده، به طوری که بتوان از آن برای اوریگامی استفاده کرد، لازم است که یک مدل نظری ارائه شود که بتواند مکانیک تا زدن ماده را توصیف کند.

این گروه در ابتدا اقدام به توسعه مدلی کردند که می‌توانست مکانیک تا زدن ساختار لوله‌ای را مشخص کند. این مدل به آن‌ها کمک کرد تا رفتار تا زدن ساختار لوله‌ای را هنگام استفاده از راهبرد اوریگامی بفهمند.

پژوهشگران می‌گویند: «با استفاده از این راهبرد، ما برای اولین بار از سازوکار تشکیل ساختار در طول تا زدن لوله‌ها پرده برداشتیم. مدل نظری که طراحی کردیم به ما اجازه می‌داد تا رفتار این ساختار لوله‌ای را برنامه‌ریزی کنیم و مشخص کنیم که آیا انتقال ساختار صورت گیرد یا خیر و اگر قرار به انتقال ساختار است این کار از کجا انجام شود.»

این پروژه اهمیت زیادی دارد، چرا که نشان می‌دهد چگونه می‌توان از راهبردی اوریگامی برای تولید ساختارهای لوله‌ای پیچیده استفاده کرد و همچنین این پروژه یک مدل نظری ارائه می‌دهد که با استفاده از آن می‌توان فهمید که در طول فرایند تا خوردن، دقیقا چه اتفاقی رخ می‌دهد.