استفاده از نانوذرات برای تعیین میزان اسیدیته سلول

یافته‌های محققان دانشگاه موناش نشان می‌دهد که در آینده نزدیک از نانوذرات می‌توان برای کمک به بیمارانی که دچار سکته یا سرطان شده‌اند، استفاده کرد. این نانوذرات قادرند میزان اسیدیته سلول‌ها را تشخیص دهند.

پژوهشگران استرالیایی زیست‌حسگری ساختند که با دستگاه اسکنر سونوگرافی کار می‌کند. این گروه، حسگر اولتراسونیک را برای تشخیص تغییرات سطح pH و کمک به درمان بیماران مبتلا به سرطان و سکته ساخته‌اند.

این پروژه با همکاری محققانی از دانشگاه موناش و موسسه دیابت و قلب بیکر انجام شده است. این زیست‌حسگرها درون بدن انسان وارد شده و سپس اسکنر سونوگرافی به کار می‌رود تا بتوان با کمک امواج اولتراسونیک زیست‌شناساگرها را به‌صورت زنده در بدن اندازه‌گیری کرد.

در این پروژه از نانوذرات صلب استفاده شده است، نانوذراتی که در اثر تغییر pH در بدن میزان سفتی آن‌ها تغییر می‌کند. این نشانگرها قادرند تا تغییرات سفتی را به‌صورت سیگنال ایجاد کنند.

از تغییرات pH در بدن می‌توان برای تعیین این که تومور بدخیم در اثر شیمی‌درمانی در حال کاهش است، استفاده کرد. در آینده نزدیک نیز می‌توان از این فناوری برای شناسایی اکسیژن به‌عنوان شاخص مهم در تشخیص آسیب‌های ناشی از سکته یا برای تشخیص پروتئین‌های مربوط به یک بیماری استفاده نمود.

در حال حاضر، این فناوری در حال طی مراحل ثبت پتنت بین‌المللی است. سایمون کوریز از محققان این پروژه که در دپارتمان مهندسی شیمی دانشگاه موناش فعالیت دارد می‌گوید: «هدف ما این است که پزشکان این توانایی را داشته باشند تا بتوانند به بیمار بگویند که روی صندلی بنشیند و بعد دارو را به او تزریق کنند. در ادامه پزشک با استفاده از یک دستگاه سونوگرافی معمولی قادر به رصد سطح دارو و همچنین پاسخ بدن نسبت به دارو باشد و به‌صورت زنده این فرایند را رصد کند. با این کار می‌توان میزان دوز دارو را براساس نیاز بیمار تعیین کرد.»

این فناوری در مدل‌های حیوانی مورد آزمایش قرار گرفته تا تغییر pH در آن تشخیص داده شود. این گروه امیدوار است که آزمون‌ها روی مدل‌های حیوانی تداوم یافته و با موفقیت به نتیجه برسد. این گروه تحقیقاتی روی استفاده از این فناوری در درمان بیماری‌های سرطان و سکته متمرکز است.