۹۵ گواهی‌نامه نانومقیاس و ۷۲ گواهی‌نامه آزمایشی در سال گذشته صادر شده است

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط واحد ارزیابی محصولات فناوری‌نانو، ۹۵ گواهی‌نامه نانومقیاس و ۷۲ گواهی‌نامه آزمایشی در سال ۱۳۹۸ صادر شده است.

واحد ارزیابی محصولات فناوری نانو با هدف ایجاد شفافیت بازار و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به محصولات فناوری‌نانو، با حمایت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو شکل گرفته و در «موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان» مستقر  است. مأموریت این واحد، ارزیابی محصولات، نظارت بر ثبات مقیاس و خواص و اعطای گواهی‌نامه نانومقیاس به محصولات موردتأیید است.  گزارش فعالیت این واحد در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

 

همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، در سال ۱۳۹۸ تعداد ۳۸۵ درخواست بررسی محصول به واحد ارزیابی محصولات فناوری‌نانو ارجاع شد که از این درخواست‌ها، ۸۳ مورد جهت تکمیل مستندات فنی با استفاده از گرنت شبکه آزمایشگاهی پذیرش مشروط شده و تعداد ۲۲۹ محصول به دلیل ارائه مستندات فنی اولیه قابل قبول جهت اثبات ادعا پذیرش شده و به مرحله بعد راه یافتند. تعداد ۷۳ مورد از محصولات هم به دلیل عدم ارائه حداقل مستندات فنی مبنی بر اثبات ارتباط با فناوری نانو یا انصراف شرکت مورد پذیرش قرار نگرفتند.

از میان محصولات پذیرش شده در سال ۱۳۹۸، پس از بازدید و نمونه‌برداری از خط تولید، انجام آزمون‌های مقیاس و کارایی و بررسی نتایج در واحد، تعداد ۷۷ محصول موفق به دریافت گواهی‌نامه نانومقیاس و ۵۰ محصول موفق به دریافت گواهی‌نامه آزمایشی شدند. لازم به ذکر است ارزیابی تعدادی از محصولات از اواخر سال ۱۳۹۷ شروع شده بود که در سال ۱۳۹۸ به اتمام رسید. از این رو، تعداد ۱۸ گواهی‌نامه نانومقیاس و ۲۲ گواهی‌نامه آزمایشی نیز به آمار سال ۱۳۹۸ اضافه شد.

در مجموع، ۹۵ گواهی‌نامه نانومقیاس و ۷۲ گواهی‌نامه آزمایشی در این سال صادر شد. در ضمن، بررسی ۹ محصول نیز به دلایلی نظیر عدم‌امکان تولید محصول، عدم هماهنگی جهت بازدید و انصراف شرکت از ادامه فرایند ارزیابی متوقف شده است.