ساخت صندلی نانو برای سرد و گرم کردن موتورسواران

شرکت ایندین موتورسایکل (Indian Motorcycle) اقدام به تولید صندلی موتورسیکلت با استفاده از گرافن کرده است. این صندلی‌ها قادرند سرمایش و گرمایش موردنیاز موتورسوار را در فصول مختلف تامین کنند.

هنگام سوار شدن روی موتور در روزهای گرم تابستان و سرد زمستان، حفظ دمای مناسب برای راکب بسیار مهم است. برای نیل به این هدف، یک شرکت هندی اقدام به ارائه فناوری کرده که با استفاده از آن صندلی‌هایی با سیستم سرمایشی و گرمایشی ساخته می‌شود. این صندلی‌ها به دلیل داشتن فناوری حرارتی الکتریکی می‌تواند به موتورسوار کمک کند تا در تابستان، هوای خنک و در زمستان هوای گرمی را روی صندلی تجربه کند.

سامانه سرمایشی و گرمایشی به کار رفته در این صندلی‌ها با سیستم‌های کولر متفاوت است چرا که در سیستم‌های تهویه هوا و کولر فرایند سرمایش یا گرمایش با دمیدن هوا انجام می‌شود، اما در این فناوری تنها با گرم یا سرد شدن سطح، گرمایش یا سرمایش انجام می‌شود.

راس کلیفورد می‌گوید: «با وجود پیشرفت‌های انجام شده در زمینه گرمایش و سرمایش صندلی‌ها، ما هنوز شاهد فناوری خنک‌کننده‌ای نبودیم که بتواند برای مشکل گرمی هوا به کار رود. اما تیم مهندسی ما (شرکت ایندین موتورسایکل) این مشکل را با استفاده از گرافن حل کردند.»

وی می‌افزاید: «فناوری حرارتی ما با گرافن ترکیب شده و محصول جدیدی به‌دست آمده که تغییردهنده قواعد بازی در بازار است.»

برای انجام گرمایش و خنک‌کنندگی، یک ماژول ترموالکتریک به کار رفته که روی سطح صندلی به‌صورت روکش قرار داده شده است. این ماژول موجب مدیریت مستقیم دما می‌شود که در آن الکتریسیته به ماژول و در ادامه به گرافن منتقل می‌شود. گرافن با دریافت الکتریسیته، موجب می‌شود تا یک سمت صندلی گرما را جذب و بخش دیگر، گرما را پخش کند. با تغییر جهت جریان، می‌توان این کار را معکوس کرد و سطح سرد و گرم را جابه‌جا نمود.

استفاده از این ماده موجب می‌شود که سرمایش و گرمایش در سطح صندلی اعمال شده و در تمام بخش صندلی پخش شود.