استفاده از نانوذرات برای مقابله با شایع‌ترین نوع سرطان کبد

نانوذرات پلیمری ساخته شده که با استفاده از آن می‌توان تومور سرطان کارسینوم هپاتوسلولار را از بین برد. این نانوذرات چندکاره بوده و اثربخشی بالایی دارند.

کارسینوم هپاتوسلولار (HCC) یکی از شایع‌ترین نوع سرطان‌های کبد است که در لیست تهاجمی‌ترین نوع تومورهای سرطانی قرار دارد. بسیاری از روش‌های شیمی‌درمانی فعلی به دلیل نفوذ ضعیف دارو درون تومورهای صلب سرطانی اثربخشی بالایی ندارند. همچنین به دلیل فقدان دسترسی به تومور، غیرانتخابی بودن دارو و مقاومت دارویی تومور مقابله با این بیماری با روش‌های رایج بسیار دشوار است.

در جستجو برای روش‌های جدید، محققان موسسه فناوری ایندیا در بمبئی، نانوذرات پلیمری چندکاره را طراحی کرده‌اند که می‌تواند برای مقابله با کارسینوم هپاتوسلولار استفاده شود.

این روش که یک پلتفورم مبتنی بر فناوری‌نانو است به‌صورت پتنتی به ثبت رسیده است. در این پتنت محققان نشان دادند که چگونه می‌توان نانوحامل پلیمری چندمنظوره تولید کرد.

این نانوذرات پلیمری چند منظوره، زیست‌سازگار بوده و می‌تواند میکروتیوبول‌ها، تیروزین کینازها را هدف قرار دهد. از سوی دیگر، این ذرات دارای حساسیت بالایی بوده و می‌توان برای تصویربرداری از آن‌ها استفاده نمود.

پژوهشگران به مطالعه برهم‌کنش درون سلولی این نانوذرات با سلول‌های کارسینوم هپاتوسلولار پرداختند. مطالعات عمیق‌تر نشان داد که این نانوذرات پلیمری چندمنظوره منجر به تقویت اثرات تکثیر سلول‌ها، آپوپتوز، ضدآنژیوژنیک و تجمع میکروتوبول‌ها شده و نسبت به روش‌های درمانی منفرد اثربخشی بالاتری دارند.

استفاده از این نانوذرات موجب می‌شود تا بیان پروتئین تیروزین کیاناز در سلول‌های کارسینوم هپاتوسلولار به شدت کاهش یابد.

از آنجایی که این نانوذرات چندکاره هستند می‌توان با حساسیت بالا و به‌صورت زنده آن‌ها را درون سلول‌های کارسینوم هپاتوسلولار رهگیری کرد.

برای استفاده از این فناوری در بخش درمان لازم است تا ایمنی و اثربخشی این نانوذرات در درمان سرطان کبد به‌صورت بالینی موردارزیابی قرار گیرد. این تیم تحقیقاتی به دنبال همکاری با شرکت‌های زیست‌دارویی بوده تا انتقال فناوری برای فرمولاسیون این دارو در بخش خصوصی انجام شود.