عامل کنتراست‌دهنده نانو برای مطالعه بهتر محیط تومور

برای درک بهتر تغییرات میکرومحیط‌های تومور بعد از انواع مختلف درمان‌ها، محققان روشی جدید ارائه کردند که در آن از عامل کنتراست‌دهنده حاوی نانوذرات استفاده شده است.

محققان بیمارستان کودکان تگزاس می‌گویند که رویکرد جدیدی موسوم به نانو رادیومیک ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان داده‌های تصویربرداری را تجزیه‌وتحلیل کرد و با استفاده از آن، به ارزیابی تغییرات میکرومحیط‌های تومور پرداخت؛ تغییراتی که با استفاده از روش‌های رایج تصویربرداری رصد آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

در مقاله‌ای که این گروه در نشریه Science Advances به چاپ رساندند، نوید یک روش غیرتهاجمی برای بهبود روش‌های تصویربرداری و اندازه‌گیری اثربخشی سیستم ایمنی‌درمانی سلولی داده می‌شود.

ایمنی‌درمانی از جمله روش‌های درمانی مبتنی بر سلول است که در آن میکرومحیط‌های تومور (TME) هدف قرار داده می‌شوند، کاری که پاسخ آن با تاثیر به‌دست می‌آید. بنابراین، سنجش اثربخشی روش‌های درمانی به کار رفته روی این میکرومحیط‌ها دشوار است. این گروه روش نانو رادیومیک را برای تشخیص پاسخ تومور به سیستم ایمنی بدن ارائه کردند که در آن تجزیه‌وتحلیل تصاویر سه‌بعدی با استفاده از عامل کنتراست‌دهنده بهبود یافته با نانوذرات انجام می‌شود.

در این پروژه، حیوانات مبتلا به تومور جامد با استفاده از این ماده کنتراست‌دهنده تقویت شده با نانوذرات موردتصویربرداری قرار گرفتند و در مقایسه با روش‌های رایج جزئیات بیشتری درباره محیط تومور سرطانی به‌دست آمد.

به گفته محققان این پروژه، ایمنی‌درمانی موجب تغییرات ظریفی در محیط تومور می‌شود که این تغییرات با روش‌های تصویربرداری رایج قابل شناسایی نیستند اما این روش جدید محققان، امکان بررسی و مشاهده آن‌ها را فراهم می‌کند. پژوهشگران معتقدند که با این روش می‌توان میکرومحیط بسیاری از تومورهای جامد را شناسایی کرد.

در حال حاضر، فناوری تصویربرداری مانند توموگرافی محاسباتی (CT) یا تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) قادر به ارائه تصاویر سه‌بعدی بوده که اطلاعاتی درباره پاسخ کلی تومور ارائه می‌کند. برای مثال، می‌توان رشد یا کوچک شدن تومور را تشخیص داد اما اطلاعات چندانی درباره میکرومحیط تومور ارائه نمی‌دهد.

این گروه تحقیقاتی با ترکیب فناوری تصویربرداری که در آن از عامل کنتراست‌دهنده حاوی نانوذرات استفاده شده با روش رادیومیک اقدام به تصویربرداری سه‌بعدی کردند.