در جستجوی شریک تجاری برای تجاری‌سازی نقاط کوانتومی

یک شرکت لهستانی تولیدکننده نقاط کوانتومی، در جستجوی شریک تجاری برای توسعه دامنه کاربرد این نقاط در صنعت است.

شرکت کیوان‌ای تکنولوژی (QNA Technology) برای انجام آزمون‌های پایلوت روی نقاط کوانتومی موسوم به Deep blue آماده شده است. این شرکت لهستانی که در حال توسعه این نقاط کوانتومی است، آن‌ها را نسبت به دیگر نقاط کوانتومی و نشردهنده‌های نوری آلی دارای مزیت قابل توجهی می‌داند. نقاط آبی عمیق که این شرکت تولید کرده را می‌توان در LEDهای شفاف و انعطاف‌پذیر استفاده کرد که ممکن است از دیگر نشردهنده‌های نور آبی ارزان‌تر و با کیفیت‌تر باشد.

نقاط کوانتومی نشردهنده نور آبی یکی از عناصر مفقود در تولید LEDهای انعطاف‌پذیر نظیر آنچه که در پزشکی استفاده می‌شود، است.

این نقاط کوانتومی آبی دارای مزیت‌های بیشتری نسبت به دیگر نقاط کوانتومی آبی و نشردهنده‌های آلی هستند. این نقاط کوانتومی با بافت‌های بدن برهم‌کنش ندارند و اثربخشی کمی روی شروع واکنش‌های شیمیایی در بخش کشاورزی، دندانپزشکی و دارویی دارند.

آرتور پودهوردسکی، مدیرعامل شرکت کیوان‌ای می‌گوید: «رشد نقاط کوانتومی عاری از کادمیم با قابلیت تولید مجدد و پایداری بالا، کاری بسیار دشوار است. انجام این کار برای نقاط کوانتومی آبی چالش‌برانگیزتر است. ما بر این چالش غلبه کرده و محصولی که قواعد بازی بازار را تغییر می‌دهد، عرضه کردیم.»

بعد از دو سال کار، نقاط کوانتومی آبی با پارامتر فنی بسیار عالی تولید شده‌است. آن‌ها می‌گویند که نه‌تنها با استفاده از فناوری با قابلیت مقیاس‌پذیری امکان تولید انبوه نقاط کوانتومی را فراهم کرده‌اند بلکه دانش مربوطه را برای تغییر سطح نقاط کوانتومی ارائه کرده‌اند تا این نقاط را برای استفاده در طیف گسترده‌ای از کاربردها آماده کنند.

مدیرعامل این شرکت می‌افزاید: «ما در حال حاضر به دنبال شرکائی هستیم که با استفاده از آنها LEDهای مبتنی بر نقاط کوانتومی آبی تولید کنیم. با شرایط متاثر از کرونا در جهان، خوشبختانه کار ما دستخوش تغییر نشده‌است.»

نقاط کوانتومی، سودمندی خود را در بازارهای در حال رشد نظیر فتوولتائیک، زیست‌فناوری، امنیت و ضدجعل به اثبات رسانده است.