انجام آزمایش انسانی واکسن نانوذره‌ای ضدکرونا در سنگاپور

واکسن ضدکرونا حاوی mRNA که درون یک نانوذره محافظت شده، قرار است در کشور سنگاپور موردآزمایش قرار گیرد. آزمون‌های انجام شده روی حیوانات امیدوارکننده بوده است.

شرکت ارکتوروس تراپیوتیکس (Arcturus Therapeutics) موفق به دریافت مجوز از سازمان علوم بهداشت برای ارزیابی واکسن کووید ۱۹ موسوم به LUNAR-COV19 شد. قرار است کارآزمایی فاز اول و دوم روی این واکسن انجام شود.

شرکت ارکتوروس با همکاری دانشگاه دوک سنگاپور برای توسعه این واکسن از فناوری STARR شرکت ارکتوروس استفاده کرده و آن را با پلتفورم دانشگاه دوک ترکیب کند. قرار است این فناوری برای غربالگری سریع در بخش ایمنی و اثربخشی مورداستفاده قرار گیرد.

فناوری STARR از خودتکثیری mRNA بهره‌مند است که با فناوری LUNAR ترکیب شده است، فناوری که در واقع یک نوع نانوذرات برای رهایش مولکول‌های mRNA است.

در مطالعات حیوانی، این واکسن قادر به ایجاد ایمنی هومورال و سلولی در دوزهای کم بوده است. شرکت ارکتوروس نشان داده است که این واکسن با دوز ۲ میکروگرم می‌تواند مقاومت در برابر ویروس کرونا ایجاد کند.

یافته‌های بالینی اخیر نشان داده است که آنتی‌بادی خنثی‌کننده ویروس در پاسخ به یک بار تزریق، تقریبا ۵۰ روز در سطح بالایی در بدن باقی می‌ماند.

گفته می‌شود که افزایش سطح آنتی‌بادی به دلیل تکثیر mRNA در واکسن است. اوی انگ ایونگ معاون برنامه یبماری‌های عفونی در حال ظهور دانشگاه دوک می‌گوید: «مطالعات بالینی روی این واکسن بسیار امیدوار کننده است. از جمله این احتمال که یک دوز از این واکسن ممکن است برای تحریک پاسخ ایمنی قوی و بادوام بدن در برابر ویروس کرونا کافی باشد.

وی می‌افزاید: «ما بسیار مشتاق هستیم که نخستین آزمایش بالینی روی انسان را در سنگاپور آغاز کنیم و این واکسن را در مسیر تجاری‌سازی و ورود به بازار پیش ببریم.»

شرکای این پروژه قصد دارند تا اولین مرحله آزمون بالینی را روی ۱۰۸ بزرگسال سالم آزمایش کنند. پیگیری برای تعیین میزان ایمنی و سطح تحمل در برابر این واکسن و همچنین تعیین میزان و مدت زمان پاسخ ایمنی بدن از جمله مسائلی است که در این آزمون انجام خواهد شد.