نانوذراتی برای ارزیابی روش گرمانوری در درمان سرطان

به‌منظور رصد کارایی درمان سرطان با روش گرمانوری، محققان نانوذرات ویژه‌ای ساختند که در زمان واقعی، اطلاعات مهمی درباره پیشرفت درمان سرطان به‌روش گرمانوری ارائه می‌دهد.

درمان گرمانوری (PPT) یک روش جایگزین امیدوارکننده برای روش‌های فعلی درمان سرطان است که از مزیت‌های مختلفی برخوردار است. این روش تهاجمی نبوده، از نظر زمانی و مکانی قابلیت کنترل دقیق آن وجود داشته و همچنین به‌صورت انتخابی می‌توان تومور را با کارایی بالا از بین برد.

در حال حاضر ارزیابی‌های بالینی درمان سرطان معمولا بر روش‌های هیستوپاتولوژی و سیتولوژی و همچنین تصویربرداری متکی است. از سوی دیگر در این روش‌ها درمان تومور و ارزیابی کارایی به‌صورت کاملا مجزا انجام می‌شود.

به‌تازگی محققانی از دانشگاه علوم و فناوری چین به سرپرستی لیانگ گائولین و با همکاری وانگ لونشینگ از بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی انهویی راهبردی هوشمندانه ارائه کردند.

در این روش از نانوذرات آلی برای ارزیابی روش PPT روی تومور به‌صورت زمان واقعی استفاده می‌شود. نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای در نشریه ACS Nano به‌چاپ رسیده است. در این روش از نانوذرات برای ارزیابی و درمان سرطان استفاده می‌شود.

پژوهشگران از روش واکنش تراکمی، یک پیمایشگر مادون قرمز نزدیک مولکولی را ساختند که فرمول شیمیایی Sys(StBu)-Asp-Glu-Val-Asp-Lys(Cypate)-CBT (Cy-CBT) دارد. این نانوذرات هوشمند در واقع نانوذرات Cy- CBT-NP فتوترمال خاموش با فلورسانس است.

پس از جذب Cy- CBT-NP توسط سلول‌های تومور، تومور سرطانی تحت تابش لیزر ۸۰۸ نانومتری قرار می‌گیرد که این کار با روش گرمانوری انجام می‌شود. در طی فرایند گرمانوری، سلول‌های تومور از بین رفته و Caspase 3 فعال می‌شود. این ماده به‌صورت ویژه بستر DEVD را در Cy- CBT-NP تشخیص داده و موجب شکافت Cy- CBT-NP می‌شود که این کار با فلورسانس مادون قرمز نزدیک همراه بوده و تابش فلورسانس را ایجاد می‌کند.

از آنجایی که راندمان روش گرمانوری با فعالیت Casp3 و روشن شدن فلورسانس مادون قرمز نزدیک با هم همبستگی مثبت دارند، می‌توان از این نانوذرات هوشمند Cy- CBT-NP برای ارزیابی کارایی گرمانوری تومور در زمان واقعی استفاده کرد.

در مقایسه با روش‌های سنتی ارزیابی کارایی تومور، این راهبرد در زمان واقعی بوده و می‌تواند به پزشکان کمک کند تا برنامه درمانی را به‌موقع تنظیم کنند.