زیست‌سنتز نانوذرات طلا درون سلول‌های سرطانی

پژوهشگران روشی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان نانوذرات طلا را درون سلول‌های سرطانی تولید کرد. در این روش نیاز به تجهیزات رایج آزمایشگاهی برای سنتز نانوذرات طلا نیست.

دیپانجان پان، استاد مهندسی شیمی و بیوشیمی دانشگاه UMBC روش جدیدی برای تولید نانوذرات طلا در سلول‌های سرطان ارائه کرده است. وی که نتایج یافته‌های خود را در نشریه Nature Communications به چاپ رسانده است، در این مقاله نشان می‌دهد که چگونه می‌توان نانوذرات طلای پلاسمونیک را به روش زیستی درون سلول‌های سرطانی و بدون نیاز به آزمایشگاه، سنتز کرد. نتایج این پروژه کاربردهای قابل توجه در برنامه‌های زیست‌پزشکی خواهد داشت.

سنتز متعارف نانوذرات طلا مبتنی بر آزمایشگاه نیازمند پیش‌ماده‌های یونی، عوامل و معرف‌های احیاکننده است که در شرایط مختلف واکنش نظیر دما، pH و زمان موجب تشکیل محصول می‌شود. این امر منجر به تغییر در اندازه نانوذرات، ریخت‌شناسی و ویژگی آن‌ها می‌شود که مستقیم با تعامل داخل سلولی این نانوذرات، زمان ماندگاری آن‌ها داخل سلول ارتباط دارد.

به‌منظور جلوگیری از این عدم قطعیت‌ها، باید از روش بیوسنتز استفاده کرد که نیاز به روش‌های معمول آزمایشگاه ندارد و مستقیم داخل سلول‌های سرطانی ایجاد می‌شود.

این گروه تحقیقاتی نشان دادند که چگونه سلول‌های مختلف سرطانی با تشکیل نانوذرات طلا به ورود اسیدکلرواوریک به میکرومحیط‌های سلولی پاسخ می‌دهند. این نانوذرات طلای تشکیل شده در سلول می‌تواند به‌طور بالقوه برای کاربردهای پزشکی مختلف از جمله تصویربرداری با اشعه ایکس و یا درمان استفاده شود.

در مقاله‌ای که این گروه تحقیقاتی به چاپ رساندند روش جدید خود را برای تولید نانوذرات طلای پلاسمونیک در مدت زمان چند دقیقه درون هسته سلول به‌کار گرفتند که در این روش از پلی‌اتیلن گلیکول به‌عنوان وکتور رهایش یون‌های طلا استفاده کردند.

پان می‌گوید: «ما یک سیستم منحصربه‌فرد ایجاد کردیم که در آن نانوذرات طلا توسط زیست‌مولکول‌های سلولی احیا می‌شوند و آن‌ها می‌توانند عملکرد خود را درون سلول حفظ کنند.»

آن‌ها این روش را روی تومور سرطانی موش‌ها آزمایش و نانوذرات طلا را در این سلول‌ها سنتز کردند.