تولید تجاری نانوپوششی برای بهبودی عملکرد ماسک و فیلتر هوا

شرکت کوران بیوتک (Curran Biotech) به‌دنبال تجاری‌سازی نوعی نانوپوشش برای مهار ویروس‌های موجود در قطرات معلق در هوا است. این شرکت به‌صورت آزمایشی فیلترهای هوای مجهز به این نوع نانوپوشش را در نیویورک مورد استفاده قرار داده است.

یکی از اساتید دانشگاه هوستون نانوپوششی ساخته که روی فیلترها قرار می‌گیرد. این نانوپوشش به فیلتر هوا اجازه می‌دهد تا قطرات موجود در هوا یا آئروسل‌های حاوی ویروس را به دام اندازد.

این پوشش با گرفتن مایعاتی که ذرات ویروس را در خود محصور کرده‌اند، مانع از انتشار ویروس شده در حالی که هنوز به هوا اجازه می‌دهد تا از طریق منافذ فیلتر عبور کند.

سیموس کوران، استاد رشته فیزیک هوستون به دلیل فعالیت‌های تجاری‌سازی خود در حوزه فناوری ‌نانو بسیار مشهور است. وی می‌گوید: «این پوشش‌ نانو به سیستم تهویه اجازه می‌دهد تا ویروس را در حین عملکرد روزانه فیلتر، از بین برده یا محدود کند.»

نیک بنسون، مدیر ارتباطات وزارت خدمات اداری شهری می‌گوید: «فیلترهای پوشش ‌داده شده در حال حاضر در یک ساختمان عمومی در شهر نیویورک نصب شده‌اند. آن‌ها از نظر مناسب بودن فشار استاتیک آزمایش شده و امتیاز مثبتی گرفته‌اند.»

متعادل‌سازی فیلتراسیون جریان هوا بر کیفیت هوای داخل ساختمان اثر بسیار مهمی دارد، چرا که با سرد شدن هوا، بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند که در منازل یا فضاهای بسته بمانند.

کوران تقریبا یک دهه با پوشش‌های ضدآب، معروف به پوشش‌های آبگریز کار کرده است. پوششی که او برای فیلترهای ساخته مبتنی بر آب بوده و برای گرفتن ویروس در ذرات هوا طراحی شده است، بدون این که جریان هوا محدود شود.

او از طریق شرکت کوران بیوتک (Curran Biotech) به دنبال تجاری‌سازی این پوشش است. کوران بیوتک روی پوشش‌های آبگریز پارچه تمرکز دارد. او شرکت دیگری به نام اینتگریکوت (Integricote) دارد که روی پوشش‌های بتن، چوب و سنگ تمرکز دارد.

در بهار امسال، کوران پوششی را برای ماسک‌ها ایجاد کرد، اما با انتشار اطلاعات بیشتر درباره سازوکار انتشار ویروس از طریق قطرات، او به فکر ساخت فیلترهای جدید افتاد.

پوشش آبگریز ایجاد شده توسط او می‌تواند ذرات ویروس موجود در قطرات معلق در هوا را مهار کند.