دریافت حمایت مالی برای بهبود تصویربرداری پزشکی با کمک نانوذرات

با اختصاص مبلغ ۱٫۶ میلیون دلار از سوی موسسه ملی بهداشت، شرکت مگنتیک اینسایت قصد دارد تا از نانوذرات برای بهبود کیفیت تصویربرداری پزشکی با کمک نانوذرات مغناطیسی کار کند.

مگنتیک اینسایت (Magnetic Insight) مبلغ ۱٫۶ میلیون دلار حمایت مالی برای مطالعه روی روش جدید تصویربرداری از موسسه ملی بهداشت دریافت کرده است. قرار است با استفاده از این حمایت مالی روی روشی به نام Color MPI (c-MPI) کار شود.

c-MPI موجب اضافه شدن کنتراست جدیدی به تصاویر شده و در نهایت کنتراست کل تصویر را بهبود می‌دهد، چیزی که به‌عنوان یک چالش دهه‌ها محققان را درگیر کرده است.

استفاده از این روش می‌تواند به پزشکان کمک کند تا بیماری‌های خطرناک نظیر سرطان، سکته و بیماری‌های قلبی و عروقی را بهتر تشخیص دهند. این پروژه با عنوان «روش جدید برای ارزیابی دینامیک و اتصال نانوذرات مغناطیسی در محیط زنده» تعریف شده ‌است.

پارتیک گودویل می‌گوید: «c-MPI در بخش فناوری به نام تصویربرداری ذرات مغناطیسی ایجاد می‌شود که به‌طور مستقیم ردیاب اکسیدآهن را تشخیص می‌دهد و بافت را نمایش نمی‌دهد. از آنجا که c-MPI بافت را نمی‌بیند، ما می‌توانیم تصویربرداری ذرات مغناطیسی را با روش‌های تصویربرداری آناتومیکی مانند اشعه ایکس، CT یا MR جفت کنیم.»

مگنتیک اینسایت در سال ۱۹۷۵ تاسیس شد و طیف گسترده‌ای از خدمات را ارائه می‌دهد. چندین دهه است که محققان سعی داشته‌اند تا با تزریق ردیاب‌های تصویربرداری مولکولی دو جزئی، یک عامل هدف‌گیر غیرقابل مشاهده، روش‌های تصویربرداری را بهبود دهند.

معمولا وجود ذرات گزارش‌دهنده غیراتصالی بیشتر از ذرات گزارش‌دهنده اتصالی است که این نسبت گاهی تا ۱۰۰ برابر نیز می‌رسد. این موضوع موجب کاهش حساسیت و انتخاب‌گری می‌شود و در حال حاضر روش‌های تصویربرداری نمی‌تواند میان ذرات اتصالی و غیراتصالی تفکیکی قائل شود.

c-MPI می‌تواند میان ردیاب‌های اتصالی و غیراتصالی تفکیک قائل شود و به‌طور خاص به بافت بیمار متصل می‌شود. در این روش نانوذرات اتصالی و غیراتصالی قابل تشخیص خواهند بود.

گودویل می‌گوید: «این کمک‌هزینه مالی به تحقیق الگوریتم بهبود تفکیک رنگ و تحقیقاتی روی نانوذرات به‌منظور بهبود ردیاب رنگ کمک کرده و همچنین آزمایش‌های درون‌تنی و برون‌تنی را امکان‌پذیر می‌کند.»