ارائه نانوذراتی که موجب مرگ سلول‌های سرطانی می‌شود

پژوهشگران نانوذراتی ساختند که می‌تواند بدون عوارض جانبی، سلول‌های سرطانی را از بین ببرد. این فناوری روی محیط کشت آزمایشگاهی و موش‌ها آزمایش شده و نتایج مثبتی به‌دست آمده است.

محققان سنگاپوری نانوذراتی تولیدکردند که می‌تواند سلول‌های سرطانی را بدون عوارض جانبی از بین ببرد. آن‌ها روش جدیدی برای تولید این نانوذرات ارائه کردند، نانوذراتی که با اسیدآمینه پوشانده شده و قادر به از بین بردن تومور سرطانی است.

جامعه علمی سخت تلاش می‌کند تا درمان‌های جدیدی برای سرطان ارائه کند. در کشورهای پیشرفته، سرطان عامل اصلی مرگ است.

برای حل این مشکل محققان سنگاپوری رویکرد تازه‌ای ارائه کردند، پیشنهاد آن‌ها استفاده از نانوذراتی است که به محض ورود به سلول‌های غیرطبیعی، آن را تخریب می‌کند.

سلول‌های سرطانی سلول‌هایی هستند که به‌صورت غیرقابل کنترلی تکثیر می‌کنند که این کار به‌دلیل جهش ژنتیکی است. برخی سلول‌های سرطانی ژن LAT-1 را بیش از حد بیان می‌کنند که وظیفه آن‌ها انتقال اسیدآمینه از محیط خارج سلول به سیتوپلاسم است.

در این پروژه، محققان نانوذراتی موسوم به nano-pPAAM سنتز کردند که قطری در حدود ۳۰ نانومتر داشته و روی آن‌ها ال‌فنیل‌آلانین قرار دارد که یک اسیدآمینه ضروری است.

این نانوذرات با حامل LAT-1 حرکت کرده تا نیاز سلول به اسیدآمینه را تامین کند. اما با وارد شدن به سلول موجب خودکشی سلول می‌شوند. در حقیقت نانوذرات موجود در سیتوپلاسم مزاحم‌های سلولی محسوب می‌شوند که به هرقیمتی که شده سلول را از بین می‌برند.

دانشمندان در مقاله‌ای که به چاپ رساندند، نشان دادند که حضور این نانوذرات مسیرهای استرس اکسیداتیو، مکانیسم دفاعی سلول را فعال می‌کند. اما غلظت زیاد ROS (گونه اکسید واکنش‌پذیر) در سلول منجر به مرگ آن می‌شود.

برای تست عملکرد، محققان آزمایش‌هایی را در محیط کشت و روی موش‌ها انجام دادند. آزمایش‌های انجام شده در محیط آزمایشگاهی روی سلول‌های سرطان پستان انجام شد؛ نتایج نشان داد که وجود نانوذرات nano-pPAAM می‌تواند روی از بین بردن سلول‌های سرطانی موثر باشد.

این نانوذرات روی موش‌های حاوی سلول‌های سرطان پستان نیز مورد آزمایش قرار گرفته که نتایج نشان از کوچک شدن حجم توده سرطانی در موش‌ها دارد.