تقلید از آفتاب‌پرست برای ساخت نانوپوششی با قابلیت استتار

محققان با الهام از پوست آفتاب‌پرست و استفاده از نانوبلورهای سلولزی، فیلم نازکی ساختند که درصورت کشیده شدن تغییر رنگ می‌دهد. این فناوری برای استتار، رمزگذاری و ایجاد اسناد ضدجعل قابل استفاده است.

آفتاب‌پرست‌ها می‌توانند برای استتار کردن، رنگ‌های خود را تغییر دهند که این کار با استفاده از تنظیم دما پوست انجام می‌شود. دانشمندان سعی کرده‌اند این ویژگی‌های تغییر رنگ را برای فناوری‌های مخفی‌کاری، اقدامات ضدجعل و نمایشگرهای الکترونیکی تکرار کنند، اما محدودیت‌هایی در این مسیر وجود دارد.

به تازگی محققان یک فیلم انعطاف‌پذیر ساخته‌اند که در پاسخ به کشش، فشار یا رطوبت تغییر رنگ می‌دهد. آن‌ها نتایج یافته‌های خود را در نشریه ACS Applied Materials & Interfaces به چاپ رسانده‌اند.

آفتاب‌پرست با ایجاد تنش یا آرامش روی پوست خود، می‌تواند میزان بازتاب نور را از روی بلورهای گوانین سطح پوست تنظیم و تغییر رنگ دهد. این رنگ‌ها با ساز و کاری متفاوت از آنچه که دیگر حیوانات با کمک رنگدانه‌های پوست انجام می‌دهد، صورت می‌گیرد.

دانشمندان از نانوساختارهای بلوری مشابه به پوست آفتاب‌پرست برای تغییر رنگ استفاده کردند، اما تولید این مواد بسیار دشوار است. برای این کار محققان از نانوبلورهای سلولزی که ماده‌ای تجدیدپذیر است، استفاده کردند که قابلیت خودآرایی داشته و می‌توان آن را به‌صورت فیلمی با قابلیت ساختار نشر نور ایجاد کرد. اما این نانوساختارها نیز شکننده هستند. محققان این پروژه درصدد ایجاد فیلمی نازک از نانوبلورهای سلولزی برآمدند که هنگام کشش تغییر رنگ دهد.

محققان برای افزایش انعطاف‌پذیری نانوبلورهای سلولزی از پلیمری به نام PEGDA استفاده کردند که با استفاده از نور فرابنفش می‌توان نانوبلورهای میله‌ای شکل را به هم متصل کرد. بسته به مقدار این پلیمر، فیلم‌هایی با رنگ‌های روشن تابشی از آبی تا قرمز تولید می‌شود. این فیلم‌ها هم مستحکم بوده و انعطاف‌پذیر هستند و تا ۳۹ درصد طول اولیه خود، کشیده می‌شوند. در حین کشش، رنگ یک فیلم به تدریج از قرمز به سبز تغییر کرده و در هنگام آرامش دوباره تغییر می‌کند.

به گفته محققان این اولین باری است که تغییرات ساختاری برگشت‌پذیر و ناشی از کشش و آرامش می‌تواند منجر به درخششی شود که با چشم غیرمسلح نیز قابل مشاهده است. این فیلم با فشار و رطوبت نیز تغییر رنگ می‌دهد. به اعتقاد محققان این فیلم را می‌توان برای سنجش فشار، اسناد ضدجعل و رمزگذاری استفاده کرد.