ارائه پلتفورمی مبتنی بر RNA برای توسعه دارو

شرکت کیوری ‌بیو پلتفورمی ارائه کرده که با استفاده از آن می‌توان داروهای جدید را با سرعت بیشتری توسعه داد. در این پلتفورم از ترکیب میکروRNA و نانوسطح استفاده شده ‌است.

شرکت کیوری ‌بیو (Curi Bio) با ارائه فناوری ComboMat، در تلاش است تا به توسعه دارویی مبتنی بر RNA بپردازد. این شرکت به تازگی پلتفورم ComboMat که یک فناوری حاوی سلول‌های بنیادی قدرتمند کاردیومیوسیت است را ارائه کرده که با استفاده از آن می‌توان به کشف داروهای جدید، مدل‌سازی بیماری‌ها و غربالگری ایمنی اقدام کرد.

ComboMat یک فناوری مبتنی بر میکروRNA است که رشد عملکرد و بلوغ سلول‌های قلب را تسریع می‌کند. این پلتفورم از طریق قرارداد خدمات و مشارکت در دسترس مشتریان صنعت دارویی قرار می‌گیرد. این محصول برای جمع‌آوری اطلاعات در برخی از جنبه‌های سمیت انسانی در شرایط برون‌تنی طراحی شده ‌است، موضوعی که منجر به شکست بسیاری از نامزدهای دارویی در آزمایش‌های بالینی می‌شود.

ComboMat یک پلتفورم ترکیبی است که از فناوری نانوسطح، میکروRNA تنظیم‌کننده بیان ژن استفاده شده‌است.

به گفته متخصصان این شرکت، سلول‌های تحت درمان با ComboMat، از نظر ساختاری، الکتروفیزیولوژی، انقباظی و متابولیکی بهبود یافته و در نتیجه مدل‌های سلول انسانی و بزرگسال بیشتری برای توسعه دارو در اختیار متخصصان قرار می‌گیرد.

کاردیومیوسیت‌های مشتق شده از این پلتفورم می‌توانند مدل‌های بهتری را برای بیماری‌های انسانی ایجاد کنند و همچنین می‌توانند برای ایجاد مدل‌های طبقه‌بندی شده مبتنی بر سلول‌های بنیادی قدرتمند کاردیومیوسیت استفاده شوند.

پلتفورم شرکت کیوری بیو روش‌های انحصاری مختلفی را با هم ترکیب کرده است، روش‌هایی که مالکیت فکری آ‌ن‌ها از سوی دانشگاه واشنگتن به‌صورت انحصاری به این شرکت اعطا شده‌ است.

microRNA یک مولکول کوچک RNA غیرکد کننده است که در گیاهان، جانوران و برخی از ویروس‌ها یافت می‌شود. این RNA در یوکاریوت‌ها دیده می‌شوند و حدود ۱۷–۲۳ نوکلئوتید طول دارند. وظیفه اصلی آن‌ها در تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است. ۶۰ درصد ژنوم پستانداران را تشکیل می‌دهند و ژنوم انسان می‌تواند حدود ۱۰۰۰ نوع از آن‌ها را رمزدهی کند. در متازوآها و قارچ‌ها و حتی گیاهان و جانوران انواع مختلف آن‌ها وجود دارد.