اولین گواهی تایید صلاحیت در زمینه بازرسی فنی محصولات فناوری نانو صادر شد

برای اولین‌بار در کشور، یک شرکت بازرسی به‌عنوان نهاد ذی‌صلاح و واجد شرایط انجام بازرسی‌های فنی برای صدور مجوز استفاده از نشان نانو تأیید صلاحیت شد. با صدور گواهینامه تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی در حوزه فناوری نانو، گام مهمی در راستای اجرایی شدن صدور مجوز استفاده از نشان نانو به واحدهای تولیدکننده محصولات فناوری نانو برداشته شد.

بنا به اظهارات دکتر خاکی فیروز، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت، در مهرماه کمیته تصمیم‌گیری تأیید صلاحیت نهادهای بازرسی با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان‌های دولتی و انجمن‌های تخصصی در محل مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران برگزار گردید. در این کمیته گزارشات و توصیه‌های تهیه شده توسط تیم ارزیابی این مرکز با همکاری متخصصان فنی از سوی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص درخواست ارائه شده برای صدور گواهینامه بازرسی فنی در زمینه محصولات فناوری نانو تصمیم گیری شد. در این جلسه با درخواست شرکت مهندسی صنعتی فهامه برای صدور اولین گواهینامه تایید صلاحیت در زمینه‌های: «بازرسی فنی محصولات فناوری نانو – شناسایی نانوساختار و نانو اشیاء» و «بازرسی فنی محصولات فناوری نانو – فرآیند سنتز و فرآیندهای ساخت و تولید» بر اساس الزامات استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی ۱۷۰۲۰ موافقت شد.

همکاری گروه استاندارد و ایمنی ستاد توسعه فناوری نانو با مرکز ملی تأیید صلاحیت مدتی پیش از صدور این گواهینامه آغاز شد که در نتیجه این همکاری، دستورالعمل شیوه ارزیابی شرکت‌های بازرسی محصولات فناوری نانو تهیه و تدوین شد. همچنین در فرایند تأیید صلاحیت شرکت مهندسی صنعتی فهامه، همکاری‌های تخصصی لازم توسط متخصصین معرفی شده از سوی ستاد توسعه فناوری نانو انجام گردید.

مجوز استفاده از نشان نانو، مجوزی است که برای کالاهای مصرفی فناوری نانو پس از انجام آزمون‌ها و ارزیابی‌های لازم صادر می‌شود. این نشان مصوب شورای عالی استاندارد است و اعطای آن توسط سازمان ملی استاندارد با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو انجام می‌شود. درج نشان نانو بر روی یک کالا، بیانگر استفاده از فناوری نانو، بهبود خواص و اطمینان از کیفیت و ایمنی آن کالا خواهد بود و شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده، یکی از ارکان اصلی در صدور مجوز استفاده از این نشان هستند.