برگزاری جشنواره ملی امیرکبیر/ حمایت از طرح‌ها، پایان نامه‌های کاربردی کارفرما محور

«جشنواره ملی امیرکبیر» با محوریت حمایت از طرح‌ها، پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی کاربردی کارفرما محور توسط جهاد دانشگاهی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز و با همکاری بنیاد نخبگان استان البرز در دی‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

اولین جشنواره ملی امیرکبیر ۲۰ دی‌ماه با همکاری جهاد دانشگاهی و اتاق بازرگانی البرز برگزار می‌شود. پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ارسالی بسته به موضوع در پنج کارگروه و توسط اساتید برجسته داوری خواهند شد.

پایان‌نامه‌ها چکیده تولیدات علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها هستند و باید بتوانند به پاسخی از سوالات موجود در جامعه در بخش‌های مختلف صنعت، تولید، خدمات پاسخ دهند. اما ماهیت تولید پایان‌نامه و رساله‌های دانشجویی در کشور آن‌طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است.

جشنواره ملی امیرکبیر فرصتی فراهم می‌کند تا تولیدکنندگان علم بتوانند با صاحبان صنعت، تولید و خدمات که در حقیقت متقاضیان علم هستند، ارتباط برقرار کنند.

بسیاری از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی درحال حاضر بدون اینکه تبدیل به طرح و پروژه ثروت‌ساز تبدیل شوند، در گوشه کتابخانه دانشگاه‌ها نگه داشته می‌شوند. این جشنواره فرصتی فراهم می‌کند تا ارتباط بین دانشجویان و کارفرمایان برای تولید پایان‌نامه‌هایی که در نهایت می‌تواند به تولید ثروت بی‌انجامد، برقرار شود.