فناوری ‌نانو از نقاشی‌های هنری محافظت می‌کند

با تولید نانوماده‌ای که می‌توان آن را روی نقاشی‌های دیواری اسپری کرد، محققان توانستند این آثار هنری را در برابر پرتو فرابنفش و زوال ساختاری محافظت کنند.

اعضای یک تیم تحقیقاتی برای حفاظت از آثار هنری، ایده نانویی را اجرا کردند. آن‌ها نانوموادی را ساختند که می‌توان از آن برای محافظت از نقاشی‌های دیواری استفاده کرد.

لی ژوانهوا، استاد دانشکده علوم و مهندسی مواد در دانشگاه پلی‌تکنیک نورث‌وسترن، گفت: «فناوری ‌نانو، مواد غیرآلی موجود در نقاشی‌های دیواری را به ذرات کوچک تجزیه می‌کند.»

این ایده در تلاش برای محافظت از نقاشی‌ها به‌کار می‌رود که می‌تواند این ذرات را بهتر روی نقاشی‌های دیواری به‌کار برد. لی می‌گوید: «اسپری هیدروکسید کلسیم در جلو و پشت نقاشی‌های دیواری برای تقویت آن‌ها، اولین بار توسط کارشناسان آثار فرهنگی ایتالیا در سال ۲۰۰۰ پیشنهاد شد، اما به کارگیری این فرآیند دشوار بود.»

وی افزود: «با این وجود، از آنجا که نقاشی‌های دیواری چینی با نقاشی‌های دیواری در کشورهای غربی متفاوت است، استفاده از روش‌هایی که در غرب برای حفاظت از نقاشی‌های دیواری ما استفاده می‌شود ، غیرمسئولانه است.»

در سال ۲۰۱۶، لی و همکارانش برای تولید ماده جدیدی برای محافظت از نقاشی‌های دیواری پروژه‌ای را آغاز کردند.

فقط در طی دو سال، این تیم ایده استفاده از نقاط کوانتومی گرافنی جوش خورده با هیدروکسید کلسیم را یافتند. نقاط‌ کوانتومی در واقع نانوذراتی هستند که به‌دلیل خواص استثنایی آن‌ها، مواد جدیدی برای کاربردهای زیستی، اپتوالکترونیک، انرژی و محیطی محسوب می‌شوند.

لی معتقد است که با توجه به اثر تقویت کننده نقاط کوانتومی، نانو مواد هیدروکسید کلسیم کاملاً کربناتیزه شدند که به‌منظور محافظت از نقاشی‌های دیواری بسیار مهم است.

نتایج مطالعه نشان داد که نانوذرات دارای اندازه یکنواخت حدود ۸۰ نانومتر، چسبندگی شدید به رنگدانه‌ها در نقاشی‌های دیواری داشته و توانایی مقاومت در برابر پرتو فرابنفش را در نقاشی به وجود می‌آورند.

لی گفت: «خبر خوب این است که تعداد بیشتری از مجموعه‌ها، مانند مجموعه‌هایی که در موزه‌ها و معابد Shaanxi قرار دارند، می‌خواهند از مواد ما برای محافظت از نقاشی‌های دیواری خود استفاده کنند. ما به تحقیق و تولید مواد جدید بیشتر برای محافظت از نقاشی‌های دیواری و گسترش کاربرد این مواد ادامه خواهیم داد.»