سال پرکار سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) و ایران در حوزه استانداردهای نانو

با انتشار ۱۲ استاندارد جدید در سال ۲۰۲۰، سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) مجموعاً ۱۱۴ استاندارد در زمینه فناوری نانو منتشر کرده است که از این ۱۱۴ استاندارد ، ۸۳ استاندارد در کمیته فنی فناوری نانو ایزو (ISO/TC229) منتشر شده و باقی در سایر کمیته های فنی ایزو منتشر شده اند. همچنین حدود ۱۰ درصد از استانداردهای منتشره در کمیته فنی فناوری نانو ایزو (ISO/TC229) با مسئولیت جهموری اسلامی ایران و با همت دانشمندان و فناوران ایرانی تدوین شده است.

علی‌رغم محدودیت‌های بیماری کرونا در سال ۲۰۲۰، کمیته فنی فناوری نانو سازمان ایزو یکی از فعال‌ترین سال‌های خود در انتشار استانداردهای نانویی را پشت سر گذاشت. براساس اطلاعات گردآوری شده در استت نانو،  ISO با تدوین و انتشار ۱۲ استاندارد فناوری نانو در سال ۲۰۲۰ ، در مجموع ۱۱۴ استاندارد مرتبط با فناوری نانو منتشر کرده است.

براساس دسته بندی‌های تعریف شده برای استانداردها، بیشتر استانداردهای فناوری نانو منتشر شده توسط ISO در سال ۲۰۲۰ جزء دسته روش آزمون (Test Method) قرار داشتند به طوری که تعداد استانداردها در دسته‌های Test Method، Terminology، Specification و Practice به ترتیب ۸، ۲، ۱ و ۱ گزارش شده است.

همچنین استانداردهای منتشر شده در زمینه فناری‌نانو به نانوموادی مانند نانولوله‌های کربنی، نانواشیاء، نانوکامپوزیت‌ها، نانوالیاف، نانوذرات، مواد نانوساختار و موضوعاتی همچون بسته‌بندی مواد غذایی، فیلتر هوا، آنالیز شیمیایی، شکل و توزیع اندازه ذرات و سم‌شناسی و در تجهیزات به میکروسکوپ الکترونی عبوری و آنالیز توزین حرارتی پرداخته است.

لازم به ذکر است که استانداردهای بین المللی ISO/TS ۲۱۲۳۷:۲۰۲۰ و ISO/TS ۲۱۹۷۵:۲۰۲۰ در سال ۲۰۲۰ به راهبری ایران در کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو سازمان ایزو به تصویب رسیده است. در این کمیته ۳۷ کشور به‌عنوان عضو اصلی و ۱۸ کشور به‌عنوان عضو ناظر وجود دارند که ایران به عنوان عضو اصلی کمیته مشارکت فعالی در تدوین استانداردهای بین المللی داشته است

در جدول زیر اطلاعاتی شامل شماره، عنوان و لینک مربوط به هر یک از استانداردهای منتشر شده توسط سازمان ISO در سال ۲۰۲۰ ارایه شده است.

 

 اطلاعات مربوط به استانداردهای منتشر شده توسط سازمان ISO در سال ۲۰۲۰٫

ردیف شماره استاندارد عنوان استاندارد
۱ ISO/TS 80004-8:2020 Nanotechnologies — Vocabulary — Part 8: Nanomanufacturing processes
۲ ISO/TS 80004-3:2020 Nanotechnologies — Vocabulary — Part 3: Carbon nano-objects
۳ ISO 17200:2020 Nanotechnology — Nanoparticles in powder form — Characteristics and measurements
۴ ISO/TR 14187:2020 Surface chemical analysis — Characterization of nanostructured materials
۵ ISO/TS 21975:2020 Nanotechnologies — Polymeric nanocomposite films for food packaging with barrier properties — Specification of characteristics and measurement methods
۶ ISO 21363:2020 Nanotechnologies — Measurements of particle size and shape distributions by transmission electron microscopy
۷ ISO/TS 22082:2020 Nanotechnologies — Assessment of nanomaterial toxicity using dechorionated zebrafish embryo
۸ ISO/TR 21624:2020 Nanotechnologies — Considerations for in vitro studies of airborne nano‐objects and their aggregates and agglomerates (NOAA)
۹ ISO/TS 21412:2020 Nanotechnologies — Nano-object-assembled layers for electrochemical bio-sensing applications — Specification of characteristics and measurement methods
۱۰ ISO/TS 11308:2020 Nanotechnologies — Characterization of carbon nanotube samples using thermogravimetric analysis
۱۱ ISO/TS 21237:2020 Nanotechnologies — Air filter media containing polymeric nanofibres — Specification of characteristics and measurement methods
۱۲ ISO/TS 19808:2020

Nanotechnologies — Carbon nanotube suspensions — Specification of characteristics and measurement methods