چاپ مجموعه‌ای برای مقایسه تعاریف نانو در اتحادیه اروپا

شرکت VdMi مجموعه مقایسه‌ای تعاریف نانو در اتحادیه اروپا و پیامدهای آن را منتشر می‌کند. به اعتقاد این شرکت در حال حاضر تعاریف یکسانی از اتحادیه اروپا از نانومواد وجود ندارد که این موضوع پیامدهایی در بخش تولید محصول دارد.

شرکت ورباند درمینرال ‌فاربن‌ اینداستری (VdMi)، که تولیدکنندگان رنگدانه‌های معدنی، آلی و فلزی، مواد پرکننده، کربن سیاه، سرامیک و شیشه، مواد رنگی خوراکی، رنگ‌های هنری و آموزشی، مستربچ‌ها و محصولاتی برای کاربرد فتوکاتالیستی است، به تازگی مقاله‌ای با عنوان «مقایسه‌ تعاریف مربوط به نانو در سازمان‌های وضع مقررات مختلف و پیامدهای مربوط به آن» منتشر کرده است.

این مجموعه نشان می‌دهد که رنگدانه‌ها و مواد پرکننده اغلب تحت تعاریف قانونی نانومواد قرار می‌گیرند زیرا این ترکیبات بهترین خصوصیات خود را با اندازه ذرات نسبتاً کوچک نشان می‌دهند، بدون اینکه عمداً یک ماده نانو باشند.

VdMi اظهار می‌دارد که تنوع مقررات خاص محصول، بسته به نوع کاربرد، اغلب نتایج مختلفی را برای یک محصول به همراه دارد. به‌عنوان مثال، بر طبق گفته VdMi، تاکنون هیچ تعریف یکنواختی برای یک ماده نانو در قوانین اتحادیه اروپا یافت نشده ‌است. برای مصرف‌کنندگان، این اختلافات قابل درک نیست و اعتماد به ارزیابی جامع خطر و مدیریت مناسب خطر را تضعیف می‌کند. برای صنعت، معمولاً درک ملزومات مختلف، به ویژه در بخش پایین دستی و نزدیک به مشتریان نهایی، دشوار است.

VdMi در نظر دارد این مجموعه را به‌عنوان راهنمایی برای مروری اولیه تعاریف نانو در مقررات بخش‌های مختلف اتحادیه اروپا ارائه کند تا تفاوت‌های این تعاریف و همچنین اثرات این تفاوت تعاریف روی محصولات مربوطه مشخص شود. در این مجموعه مقررات ملی کشورها، درج نشده‌است. VdMi ادعا نمی‌کند که این مجموعه کامل است و درصورت لزوم بروزرسانی و توسعه می‌یابد. این مجموعه به زبان‌های آلمانی و انگلیسی موجود است.