ثبت دو پتنت برای درمان بیماری‌های عصبی با کمک نانوذرات

شرکت سلن نانومدیسین (Clene Nanomedicine) تاییدیه پذیرش ثبت اختراع در آمریکا برای پلتفرم نانوبلورهای طلای خود دریافت کرد.

سلن نانومدیسین، شرکت زیست‌دارویی در مرحله بالینی که به انقلابی در درمان بیماری‌های نورودژنراتیو با استفاده از نانوکاتالیست زیست انرژی کمک می‌کند، اعلام کرد که اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا تاییدیه ثبت اختراع برای دو پتنت این شرکت را به سلن نانومدیسین داده است.

پتنت اول سلن نانومدیسین با عنوان «Continuous Methods for Treating Liquids and Manufacturing Certain Constituents (e.g., Nanoparticles) in Liquids, Apparatuses and Nanoparticles and Nanoparticle/Liquid Solution(s) Resulting Therefrom» مجموعه گسترده‌ای از ادعاهای مربوط به فناوری الکتروشیمیایی پلتفرم سلن نانومدیسین را پوشش می‌دهد.

پتنت دوم این شرکت با عنوان «Continuous, Semicontinuous and Batch Methods for Treating Liquids and Manufacturing Certain Constituents (e.g., Nanoparticles) in Liquids, Apparatuses and Nanoparticles and Nanoparticle/Liquid Solution(s) and Colloids Resulting Therefrom» پذیرفته شده‌ است.

هر دو پتنت، پس از ثبت ‌نهایی، همچنان به محافظت از مالکیت معنوی فناوری CNM-Au8، کاندیدای اصلی داروی سلن نانومدیسین ادامه می‌دهد. CNM-Au8 اکنون در هفت مطالعه بالینی برای درمان اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS)، مولتیپل اسکلروزیس (MS) و بیماری پارکینسون مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتایج آن در نیمه اول سال ۲۰۲۲ منتشر خواهد شد.

درباره CNM-Au8:

CNM-Au8 یک نانوکاتالیست طلای زیست‌انرژیک که به‌صورت خوراکی تجویز می‌شود و برای افزایش واکنش‌های زیست‌انرژیک سلولی برای ترمیم و برگشت آسیب‌های عصبی طراحی شده‌‌ است. این ذره تعداد زیادی الکترون در سطح خود دارد که برای واکنش در دسترس هستند. بسته به محیط، نانوذره می‌تواند الکترون‌های اضافی را از محیط اطراف خود گرفته و مواد پیرامون را اکسید کند که این کار برای کمک به فرآیندها و واکنش‌های سلولی است. هر یک از نانوبلورها می‌توانند میلیون‌ها الکترون را در سطح خود مبادله کنند. هنگامی که فردی دو اونس (تقریباً ۶۰ میلی‌لیتر) CNM-Au۸ می‌نوشد بیش از یک کوادریلیون نانوبلور طلا را دریافت می‌کند، که سپس از عبور از معده، از طریق جریان خون، مقداری به مغز می‌رسد. هر یک از آن نانوبلورهای طلا می‌توانند به‌عنوان یک بانک الکترون برای واکنش‌های اکسیداسیون عمل کنند.

ثابت شده‌‌ است که در بیماری‌های تخریب‌کننده عصبی، تولید انرژی سلولی مختل می‌شود. این امر به اختلالات در واکنش‌های گلیکولیتیک و اختلال عملکرد میتوکندری مرتبط است. مورتنسون توضیح داد که نانوبلورهای طلای آن‌ها می‌توانند با مغز در تعامل باشند و الکترون‌هایی برای تسهیل این واکنش‌ها فراهم کنند. CNM-Au8 از سد مغز خون عبور می‌کند و با سمیت مربوط به ترکیبات رایج طلا یا نانوذرات تولید شده از طریق شیمی مصنوعی ارتباط ندارد.

سلن نانومدیسین یک شرکت زیست دارویی در مرحله بالینی متمرکز بر بیماری‌های نورودژنراتیو، با استفاده از فناوری‌ نانو برای درمان نارسایی انرژی زیستی است.