رهگیری حرکت نانوذرات امکان‌پذیر شد

پزوهشگران سیستم آنالیز ردیاب نانوذرات ساختند که می‌تواند نانوذرات زیستی را رهگیری کند. با این کار تحقیقات روی نانوذرات زیستی منفرد برای تحقیقات دارویی و پزشکی تسهیل می‌شود.

براساس اصل برهم‌کنش میان ماده و نور، روش جدیدی برای ردیابی و مشاهده حرکت براونی مولکول‌های دارای ابعاد نانومتر ارائه شده‌است که می‌تواند حرکت سریع ذرات را رصد کرده و سیگنال‌های مختلف فلورسانس هر نانوذره زیستی را اندازه‌گیری کند.

سیستم آنالیز ردیابی نانوذرات (NTA)، متداول‌ترین روش کمی‌سازی نانوذرات در جهان است. این روشی است که گروهی از نانوذرات در یک تصویر را به‌عنوان یک واحد ذره مشاهده و ردیابی می‌کند. به تازگی، یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی سیوو چو موفق به اندازه‌گیری مقدار، اندازه و میزان پراش از طریق NTA شدند و در ادامه سیگنال‌های مختلف فلورسانس ذرات منفرد را نیز اندازه‌گیری کردند.

این تیم تحقیقاتی یک سیستم تجزیه و تحلیل ردیابی نانوذرات مبتنی بر فلورسانس (NTA) را برای توصیف اندازه و بیان پروتئین وزیکول‌های خارج سلولی (EV) ایجاد کردند.

با استفاده از این سیستم NTA پیشنهادی آن‌ها، محققان توزیع پروتئین‌های خاص در EV (به‌عنوان مثال، اگزوزوم‌ها) را که نانوذرات زیستی هستند، در سطح ذرات منفرد اندازه‌گیری و رابطه بین پروتئین‌ها را تجزیه و تحلیل کردند.

این سیستم NTA کاربر را قادر می‌سازد نانوذرات را هنگام تجزیه و تحلیل مشاهده کرده و بلافاصله پس از بارگذاری نمونه بدون نیاز به گروه کنترل، داده‌های کمی از هر نانوذره یا همه نانوذرات را بدست آورد. این ویژگی به محققان اجازه می‌دهد سلول‌ها را در سطح مولکولی مشاهده کنند تا سرنخ‌های مهمی برای درک فرآیندهای مختلف زیستی بدست آورند.

به‌عنوان مثال، از آنجا که این سیستم انواع نانوذرات را هدف قرار می‌دهد، می‌توان از آن برای نظارت بر محیط‌زیست مانند ریزگردها، تجزیه و تحلیل نانوذرات زیستی برای تحقیق و توسعه ویروس و تشخیص بیماری و نظارت زیستی از طریق تجزیه و تحلیل نانوذرات مایعات مختلف بدن استفاده کرد.

پروفسور پارک می‌گوید: «سیستم NTA مبتنی بر فلورسانس مولتی پلکس که در این مطالعه ساخته شده دانشمندان را قادر می‌سازد تا ارتباط بین پروتئین‌های مختلف در اگزوزوم‌ها را تجزیه و تحلیل کنند. ما انتظار داریم که این فناوری در آینده به پیشرفت صنایع و تحقیقات مرتبط با اگزوزوم کمک قابل توجهی کند.»