از چالش نوآوری ستاد تا ثبت پتنت نانویی در آمریکا

طرح نوآورانه شرکت نانو پارمین خاوران در توسعه فناوری لاستیک با کمک نانوکلی که پیش از این رتبه اول چالش نوآوری و فناوری ستاد نانو را دریافت کرده بود در قالب پتنتی در USPTO به ثبت رسید تا گام بلندی به سوی تجاری‌سازی این فناوری ایرانی برداشته شود.

سید امین رونقی مدیرعامل شرکت نانو پارمین خاوران در این باره می‌گوید: «ما در این پتنت گرید خاصی از نانوکلی را معرفی کردیم که برای بهبود لاستیک بسیار مناسب است و این پتنت به مرحله انتشار رسیده است.»

دکتر رونقی درباره تفاوت‌های نانوکلی تشریح شده در این پتنت با نانوکلی‌های موجود در بازار می‌گوید: «در فناوری نانوکلی‌های موجود در بازار از افزودنی‌هایی استفاده می‌شود که جزو لاستیک نیست در واقع یک عنصر اضافی است که به لاستیک اضافه می‌شود. با وارد شدن این افزودنی‌ها در لایه‌های لاستیک، زمان پخت لایه‌های مختلف لاستیک با هم تفاوت داشته و ناسازگاری در فرآیند تولید ایجاد می‌کند. در واقع با افزودن نانوکلی‌های فعلی موجود در بازار، زمان پخت بخش‌های لاستیک به شکلی تغییر می‌کند که روی خواص نهایی لاستیک تاثیر منفی می‌گذارد. اما در نانوکلی‌ها توسعه یافته در شرکت نانو پارمین خاوران، از اجزای خود لاستیک استفاده شده در نتیجه مشکل تغییر زمان پخت وجود ندارد. به بیانی دیگر ما از ماده ثالثی در فرآیند استفاده نمی‌کنیم و همین موضوع مسئله مزاحمت افزودنی‌ها را حل کرده است.»

این دانش‌آموخته رشته دکتری مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد در تشریح مزیت‌های دیگر این فناوری می‌گوید: «یکی از چالش‌های مهم در استفاده از نانوکلی‌ها، باز نشدن صفحه‌ها و توزیع غیریکنواخت نانوکلی در لاستیک است. برای این که نانوکلی‌ها بتوانند در لاستیک تاثیر مثبت داشته باشند باید صفحه‌های کلی از هم باز شوند و توزیع یکنواختی داشته باشند. از آنجایی که ماده اولیه لاستیک به شکل خمیر است، این موضوع با چالش روبرو است. ما روشی متفاوت را برگزیدیم که در آن بخشی از کلی پیش از ترکیب شدن، باز می‌شود و توزیع بهتری نسبت به کلی‌های موجود در بازار دارد.»

مدیرعامل شرکت نانو پارمین خاوران می‌گوید: «آمریکا بزرگترین تولیدکننده نانوکلی در جهان بوده و بسیاری از شرکت‌های قدرتمند تولیدکننده لاستیک در این کشور حضور دارند. از این روی ثبت این پتنت در آمریکا برای ما اهمیت راهبردی داشت.»

وی درباره فعالیت شرکت نانو پارمین خاوران در بازار داخلی گفت: «ایده اصلی این فناوری در چالش ستاد نانو مطرح شد که ما موفق به کسب رتبه اول این چالش شدیم. در این چالش ۱۰۰ عدد لاستیک با این فناوری تولید شد و تست‌هایی روی این لاستیک‌ها صورت گرفت. در حال حاضر وارد مذاکره با شرکت کویرتایر شده‌ایم تا روی فرصت‌های احتمالی همکاری با کویرتایر صحبت کنیم و امیداریم که بتوانیم این فناوری را وارد بازار داخل کشور کنیم.»

لازم به ذکر است که شرکت نانو پارمین خاوران گواهی نانومقیاس برای تولید نانوکلی را دریافت کرده است.