همکاری صنعت و دانشگاه برای حل چالش‌های زیست‌محیطی

دانشگاه شولینی و شرکت منسوجات واردمان (Vardhman Textiles) تفاهم‌نامه همکاری برای تحقیقات در حوزه فناوری نانو امضا کردند. قرار است با حمایت بخش خصوصی، تحقیقاتی در دانشگاه شولینی در حوزه استفاده از فناوری‌ نانو برای رفع چالش‌های محیط‌زیست و تولید انرژی پاک صورت گیرد.

در تلاش برای تشویق مشارکت صنعت و دانشگاه، دانشگاه شولینی یادداشت تفاهمی (MoU) با شرکت منسوجات واردمان امضا کرده است که براساس آن قرار است ۳ کرور روپیه برای تحقیقات در فناوری نانو کمک کرد.

هدف دانشگاه شولینی  این است که با استفاده از نانومواد و روش‌های نانویی، ابزارهایی برای سم‌زدایی از محیط زیست، تولید انرژی پاک و استفاده از زباله ارائه دهد.

این تفاهم‌نامه توسط پروفسور پی کی خوسلا، رئیس دانشگاه شولینی و پرافول آنوبهای پاتل، مدیر شرکت منسوجات واردمان و با حضور اس پی اسوال، رئیس و مدیر عامل گروه واردمان امضا شد.

خوسلا می‌گوید: «مشارکت صنعت و دانشگاه گام مناسبی برای استفاده از تحقیقات برای منافع اجتماعی است. حمایتی که شرکت منسوجات واردمان برای راه‌اندازی این آزمایشگاه در دانشگاه شولینی انجام می‌دهد، کمک زیادی به ارتقای این امر خواهد کرد. این آزمایشگاه، مرکز عالی هیمالیا راتان چاند اسوال در فناوری نانو نام‌گذاری شده است که به جوانه زدن بذرهای حاصل از این مشارکت کمک خواهد کرد.

پرافول آنوبهای پاتل از واردمن گفت که این گروه به توسعه همه جانبه متعهد است و آموزش و امکانات مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت را ضروری می‌داند. ما توسعه پایدار را یک امتیاز می‌دانیم که بتوانیم با آن به دیگران کمک کنیم. به عنوان یک شهروند مسئول، ما با کمال میل به اهداف اجتماعی کمک می‌کنیم و در توسعه جوامعی که میزبان ما هستند مشارکت می‌کنیم.»