سند راهبری توسعه اندازه‌شناسی کشور در فناوری نانو امضا شد

سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰، با حضور تنی چند از مدیران ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو و سازمان ملی استاندارد، سند راهبری توسعه اندازه‌شناسی کشور در فناوری نانو (نانومترولوژی) در محل سازمان ملی استاندارد ایران امضا شد. این سند، پوشش‌دهنده یک افق برنامه‌ای ۵ ساله (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴) است و دستاورد مهم آن توسعه اندازه‌شناسی نانو و بهره‌مندی از مزایای آن برای توسعه کاربردی فناوری نانو در کشور است.

در حوزه ، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سال ۱۳۸۶ فعالیت مطالعاتی گسترده‌ای را در ارتباط با الزامات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، تجهیزات، شرایط محیطی و آزمایشگاهی ، مواد مرجع و مطالعات ساختمانی آزمایشگاه‌های مربوطه، آغاز نمود. در تیر ماه سال ۱۳۹۴ نسخه اولیه این سند براساس همین مطالعات آماده شده و مورد تایید ستاد توسعه فناوری نانو و قرار گرفت که هر چند به‌دلیل مشکلاتی اجرایی شدن آن به تاخیر افتاد. در نیمه اول ۱۴۰۰ این سند با هماهنگی سازمان ملی استاندارد و در راستای اجرای «سند جامع راهبری نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور» مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت این سند با ماموریت «تعریف و دستیابی به نظام ملی نانومترولوژی در راستای اصول علم اندازه‌شناسی و توسعه فناوری نانو در کشور» به امضا رسید. برای تحقق این مأموریت و اهداف تعیین شده در این سند، لازم است برنامه‌ها و نتایج آن‌ها به‌طور مستمر ارزیابی شود. این ارزیابی‌ها بر اساس شاخص‌ها و اهداف کمی برنامه‌های اجرایی انجام خواهد شد.

با توجه به اهمیت و نقش بسزای توسعه اندازه‌شناسی نانو در پیشرفت و توسعه فناوری نانو در کشور، براساس چشم‌انداز این سند، در افق ۵ ساله ایران کشوری است که در حوزه اندازه‌شناسی نانو صاحب توانمندی‌های زیر خواهد بود:

دارای زیرساخت‌های لازم اندازه‌شناسی در فناوری نانو؛

دارای همکاری‌های مؤثر و سازنده با سازمان‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی اندازه‌شناسی؛

دارای نظام ملی اندازه‌شناسی نانو معتبر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی؛

مؤثر در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای تولید، صادرات محصولات و خدمات در حوزه فناوری نانو از

منظر ملی و بین‌المللی؛

اهداف این سند نیز به قرار ذیل است:

ایجاد و توسعه پویا و پایدار اندازه‌شناسی نانو در علوم، فناوری و صنعت نانو در کشور؛

ایجاد و توسعه تعاملات با مراکز بین‌المللی نانومترولوژی در راستای پشتیبانی و حمایت از توسعه تولید و صادرات محصولات در حوزه فناوری نانو.

دستیابی به سهم مناسبی از ارزش افزوده اقتصادی با بهره‌گیری از نظام اندازه‌شناسی نانو در کشور؛