استفاده از پلتفرم‌ نانویی برای بهبود عملکرد داروی شیمی‌ درمانی

با استفاده از فناوری نانوذرات هوشمند، شرکت انکولوژی فارما قصد دارد تا فرمولاسیون جدیدی برای توسعه یک داروی شیمی‌درمانی ارائه دهد، دارویی که سمیت‌کمتری نسبت به داروهای شیمی‌درمانی رایج دارد.

شرکت انکولوژی فارما (Oncology Pharma) اطلاعاتی در مورد پیشرفت پروژه توسعه مشترک خود با NanoSmart Pharmaceuticals, Inc برای توسعه یک داروی ضدسرطان ارائه داد.

هدف اولیه این پروژه مشترک، توسعه فرمول بهبود یافته داروی ضدسرطان داکتینومایسین است. داکتینومایسین، همچنین به‌عنوان اکتینومایسین D شناخته می شود، یک داروی شیمی درمانی موجود که برای درمان انواع مختلفی از سرطان، از جمله سرطان‌های نادر دوران کودکی مانند سارکوم یوینگ و تومورهای ویلمز استفاده می‌شود. ترکیب داروهای سیتوتوکسیک مانند داکتینومایسین در سیستم انتقال نانوذرات NanoSmart به‌طور بالقوه می‌تواند سمیت کنتری ایجاد کند و تجمع دارو را در مکان‌های تومور در مقایسه با داروی تنها، بهبود بخشد. ترکیب این دارو با سیستم انتقال نانوذرات هدف‌گیری تومور این پتانسیل را دارد که به یک داروی ایمن‌تر، مؤثرتر و پایدارتر منجر شود.

شرکت انکولوژی فارما اخیراً لیسانس فرمولاسیون جدیدی را دریافت کرده است. از آن زمان برنامه‌های توسعه‌ای برای پیشبرد این فرمولاسیون دارویی بهبود یافته به سمت ارائه درخواست تحقیق داروی جدید (IND) به سازمان غذا و داروی آمریکا اجرا شده و مورد توافق قرار گرفته است. این طرح‌ها شامل کار روی فرمولاسیون اولیه، مشخصه‌یابی فیزیکی/شیمیایی و مشخصه‌یابی‌های درون‌تنی فرمولاسیون، تعیین پایداری، فارماکوکنتتیک و سمیت است. تیم‌ها در حال حاضر برای اجرای مرحله اول طرح‌های توسعه با هدف ایجاد امکان‌سنجی روی فرمولاسیون جدید داکتینومایسین کار می‌کنند. تکمیل موفقیت‌آمیز این مرحله از پروژه برای انجام کارهای پیش‌بالینی اضافی و امکان کاوش در فرمول‌های دیگر برای توسعه دارو در آینده در نظر گرفته شده است.

NanoSmart® Pharmaceuticals یک شرکت خصوصی در کالیفرنیا است که در حال توسعه پلتفرم‌های تحویل داروی نانوذرات بوده از جمله این پلتفرم‌ها می‌توان به استفاده از آنتی‌بادی ضد هسته‌ (ANA) برای فعال کردن دارورسانی هدفمند درمان‌های دارویی در تقریباً همه تومورهای سرطان جامد اشاره کرد.