شبکه ملی برق و گاز بریتانیا گرافن و هیدروژن خالص تولید می‌کند!

شبکه ملی برق و گاز بریتانیا از دستگاه LOOP شرکت لویدین برای کربن زدایی و تولید گرافن و هیدروژن استفاده خواهد کرد. این دستگاه گازهای خروجی نظیر متان را به گرافن و هیدروژن تبدیل می‌کند.

شرکت بریتانیایی لویدین (Levidian) اعلام کرد که آزمایش دستگاه LOOP خود را درشبکه  ملی بریتانیا آغاز خواهد کرد. این دستگاه به زیرساخت‌های موجود متصل می‌شود تا کربن را از جریان گازی حذف کند، که می‌تواند به کسب‌وکارها و زیرساخت‌های ملی برای کربن‌زدایی کمک کند.

دستگاه LOOP متان را می‌گیرد و گرافن و هیدروژن خالص تولید می‌کند. این امر به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کرده و همچنین مواد با کیفیت بالا تولید می‌کند. شبکه ملی بریتانیا قصد دارد از هر دو ماده استفاده کند. هیدروژن برای تولید برق و گرافن برای پوشش شبکه لوله‌های خود و تقویت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لویدین که در بریتانیا مستقر بوده و در سال ۲۰۱۲ با نام کمبریج نانوسیستم تأسیس شد، از فناوری ثبت اختراع برای تولید گرافن و هیدروژن با خلوص بالا از گازهای خروجی (متان) استفاده می‌کند.

محصول اصلی این شرکت، LOOP، به زیرساخت‌های موجود متصل می‌شود تا کربن را از جریان گازی حذف کند. از سال ۲۰۲۰، لویدین بیش از ۱۲ میلیون پوند سرمایه خصوصی جمع آوری کرد و در اوایل سال ۲۰۲۲ این شرکت آزمایشات خود را با شبکه ملی برق بریتانیا آغاز کرده است.