استفاده از نانومهندسی زیستی در درمان سرطان

محققان نشان دادند که با دستکاری و نانومهندسی باکتری‌های بی‌خطر می‌توان ازآن‌ها به عنوان پلتفرم درمان سرطان استفاده کرد.

علاقه قابل توجهی به درک و طراحی باکتری‌های نانو مهندسی‌‌شده برای مبارزه با انواع بیماری‌های سرطانی کشنده وجود دارد. با این حال، رویکردهای مرسوم دستکاری ژنتیکی را مورد استفاده قرار می‌دهد تا با این کار کارایی باکتری‌ها برای اهداف درمانی بهبود یابد. علاوه بر این، واکنش‌های شیمیایی پیچیده در رویکردهای قبلی یکی از ضروریات فرآیند بوده است.

دانشمندان مؤسسه علوم و فناوری پیشرفته ژاپن (JAIST) روشی مناسب برای توسعه باکتری‌های نانومهندسی‌شده برای ایمونوترانوستیک سرطان فتوترمال ارائه کرده‌اند.

پروفسور ایجیرو میاکو و شاگردش خانم شتال رگو از JAIST کشف کردند، ICG سنتز شده که  ذرات حاوی نانوذرات Cremophor EL (CRE) کپسوله کرده‌اند، را می‌توان برای باکتری‌های طبیعی غیر بیماری‌زای Bifidobacterium استفاده کرد. این کار با استفاده لیزر مادون قرمز نزدیک  و برای  نانوکونژوگه کردن موثر به منظور درمان اپتوترانوسیتی سرطان صورت می‌گیرد. قابل ذکر است که باکتری‌های نانومهندسی‌شده را می‌توان به راحتی در دو مرحله یعنی فرآیندهای انکوباتور و شستشو تهیه کرد.

باکتری‌های نانومهندسی‌شده عامل‌دار فعال شده نوری، جذب نوری و خواص فلورسنت منحصر به فرد داشته، تبدیل فتوترمال قدرتمند، زیست سازگاری بالا، گزینش‌پذیری عالی تومور، و اثربخشی قوی ضدسرطانی را از خود نشان داده‌اند. وجود خاصیت فلورسانس NIR به باکتری‌های نانومهندسی شده کمک می‌کند تا تصویربرداری واضحی از تومور ارائه دهد. علاوه بر این، تبدیل قدرتمند فتوترمال باکتری‌های مهندسی شده، را می‌توان با لیزر NIR قابل نفوذ بیولوژیکی برای رگرسیون مؤثر تومور در موش‌ها، با کمک پاسخ‌های ایمونولوژیکی، از نظر فضایی و زمانی برانگیخت.

مطالعه حاضر نشان می‌دهد که یک رویکرد نانومهندسی نوری می‌تواند ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی سلول‌های باکتریایی زنده را برای ایمونوترانوستیک سرطان مورد استفاده قرار داد.

آزمایش‌های کنونی نیازمند توجه بیشتر به این رویکرد ترانوستیک جدید برای درمان سرطان‌های مقاوم است. این تیم بر این باور است که فناوری توسعه‌یافته آن‌ها، به ارائه روشی موثر برای درمان سرطان کمک می‌کند.