همکاری تجاری برای ترکیب دو فناوری به منظور مقابله با سرطان ریه

شرکت جنپرکس (Genprex) در آزمایش سرطان ریه، فناوری تحویل ژن درمانی خود را با Keytruda شرکت مرک ادغام می‌کند. جنپرکس از سیستم تحویل نانوذرات غیرویروسی Oncoprex استفاده می‌کند که اولین پلتفرم تحویل ژن درمانی سیستماتیک است که برای درمان سرطان در انسان استفاده می‌شود.

جنپرکس آزمایش روی یک دارو بر اساس پلت فرم تحویل ژن درمانی سیستماتیک خود در ترکیب با Keytruda شرکت مرک آغاز کرده است. فاز ۱/۲ کارآزمایی بالینی شروع تلاش جنپرکس است برای تعیین اینکه آیا یک سیستم تحویل مبتنی بر بارهای الکتریکی مخالف می‌تواند به بهبود کارایی بازدارنده در بیماران مبتلا به سرطان ریه سلول غیرکوچک (NSCLC) در مراحل آخری کمک کند.

نامزد مورد بررسی، Reqorsa، شامل ژن سرکوبگر تومور TUSC2 است که در یک نانوذره لیپیدی با بار مثبت محصور شده است. Reqorsa یک مهارکننده پان کیناز است. از آنجایی که سلول‌های سرطانی به طور کلی دارای بار الکتریکی منفی هستند، جنپرکس فکر می‌کند که نانوذرات تزریق داخل وریدی به طور خاص تومور را مورد هدف قرار می‌دهند که منجر به بیان ژن TUSC2 و طیف وسیعی از اثرات ضدسرطانی می‌شود.

سازمان غذا و داروی آمریکا فناوری درمانی ایمونوژن Reqorsa را برای سلول غیر کوچک سرطان ریه (NSCLC) تایید کرده است. مطالعه پیش بالینی منتشر شده نشان می‌دهد که Oncoprex به صورت انتخابی می‌تواند رشد تومور روده بزرگ انسانی را در داخل بدن در مدل‌های موش سرکوب می‌کند. سیستم تحویل Oncoprex، پلاسمید DNA تنظیم کننده کلسیم میتوکندری (TUSC2) و سرکوبگر تومور، را در درمان ایمونوژن Reqorsa ارائه می‌کند.

جنپرکس می‌خواهد دریابد که آیا این اثرات می‌توانند Keytruda را تقویت کنند یا خیر. کارآزمایی بالینی فاز ۱/۲ بر روی بیماران NSCLC متمرکز است که پس از درمان با بازدارنده شرکت مرک در حال پیشرفت هستند. اگر پیش‌بینی جنپرکس درست باشد، Reqorsa می‌تواند با تعدیل سیستم ایمنی، گزینه جدیدی را به این بیماران بدهد.