بازیافت صنعتی لیتیوم از باتری‌های مستعمل با کمک غشاء گرافنی

یکی از شرکت‌های اسپین‌اف دانشگاه منچستر که فناوری بازیافت لیتیوم از باتری با کمک غشاء گرافنی را توسعه داده است، موفق به جذب بودجه‌ای برای تجاری‌سازی و پیاده‌سازی این فناوری شده است.

واتر سایکل تکنولوژیز (Watercycle Technologies) بودجه‌ای را برای فناوری غشای مبتنی بر گرافن خود جذب کرده است.

واتر سایکل تکنولوژیز، شرکتی است که از دانشگاه منچستر منشعب شده، بودجه‌ای برای فناوری خود که از غشاها و سیستم‌های مبتنی بر گرافن برای استخراج لیتیوم و سایر مواد معدنی از آب نمک و محلول‌های آبی استفاده می‌کند، جذب کرده است.

این شرکت به رهبری سباستین لیپر، دانشجوی سابق دکترا از گروه مواد در منچستر، عضویت سطح ۲ مرکز نوآوری مهندسی گرافن (GEIC) را با فضای آزمایشگاهی و دسترسی به امکانات پیشرفته مواد دو بعدی و تخصص در نمونه‌سازی دریافت کرده است.

دور تأمین مالی اولیه توسط ایر ونچرز (Aer Ventures)، سرمایه‌گذار متمرکز بر نوآوری‌های حوزه تجدیدپذیر، رهبری شده است.

طبق گزارش‌ها، واتر سایکل تکنولوژیز قبلاً نشان داده است که محلول‌های آن‌ها می‌توانند لیتیوم را از آب نمک‌ استخراج کنند و می‌توانند آن را از باتری‌های لیتیومی در طول فرآیند بازیافت، بازیابی کنند. این سرمایه‌گذاری به این کسب و کار اجازه می دهد تا نمونه اولیه راه‌حل‌ فناورانه خود را بیشتر توسعه دهند و آن‌ها را در مقیاس‌های بالاتر در مکان‌های استخراج و بازیافت آزمایش کند.

این فناوری همچنین پتانسیل پالایش لیتیوم موجود در باتری را داشته که به شرکت‌های فعال در حوزه بازیافت مواد باتری اجازه می‌دهد تا لیتیوم موجود در باتری را در سراسر جهان بازیافت کنند. این قابلیت‌ها می‌توانند به طور قابل توجهی ردپای زیست محیطی تولید لیتیوم برای خودروهای الکتریکی را بهبود بخشند.