انتشار دهمین استاندارد بین‌المللی با سرپرستی ایران در حوزه فناوری نانو

دهمین استاندارد پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری نانو با عنوان “فناوری نانو – ارزیابی سمیت و فراهمی زیستی سوسپانسیون نانو اشیاء ساخته‌شده، با استفاده از تتراهایمنا توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) به شماره ISO/TS4988 به چاپ رسید.

این استاندارد با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و با همکاری یک گروه دانشگاهی تدوین شده است. پیشنهاد این استاندارد در سال ۱۳۹۸ به طور رسمی به کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC 229) ارائه شده بود و پس از حدود ۳ سال کار پژوهشی و مطالعاتی و بحث و تبادل نظر در نشست‌های مختلف سازمان ایزو، در خرداد ۱۴۰۱ برای انتشار تصویب شد و هم‌اکنون در تارنمای این سازمان قابل دسترسی است:

https://www.iso.org/standard/80595.html

در این استاندارد، رهنمود جدیدی برای بررسی و ارزیابی ایمنی زیستی نانو مواد در محیطهای آبی با استفاده از یک جاندار ساکن بوم­سازگان­های آب شیرین به نام تتراهایمنا ارائه گردیده است. با استفاده از این رهنمود، امکان بررسی و مقایسه سریع و ارزان پتانسیل سمیت و خطر نانو اشیاء ساخته­شده فراهم می‌گردد.

تاکنون در مجموع ۱۰۰ استاندارد بین‌المللی توسط کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو ایزو (ISO/TC229) منتشر شده که تدوین ۱۰ استاندارد آن با سرپرستی جمهوری اسلامی ایران انجام گردیده است. تدوین استانداردهای بین‌المللی معمولا ۳ تا ۴ سال زمان می‌برند. اساس تدوین استانداردهای بین‌المللی در سازمان ایزو، اجماع جهانی توسط کشورهای عضو است. کشورهای عضو کمیته‌های فنی در مراحل مختلف تدوین استاندارد نظرات تخصصی مختلفی را برای تکمیل و توسعه استاندارد ارائه می‌کنند. در کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو سازمان ایزو، ۳۹ کشور به عنوان عضو اصلی و ۱۸ کشور به عنوان عضو ناظر وجود دارد.