طرح تولید محصولات با ارزش از پسماند فرآیند تولید محصولات کاغذی (اسلج)

با اعلام فراخوان طرح برای شناسایی طرح تولید محصولات با ارزش از پسماند فرآیند تولید محصولات کاغذی (اسلج)، علاقه‌مندان حداکثر تا ۵ آذرماه، فرصت دارند تا طرح مفهومی خود را در چارچوبی که تعیین شده، مدون و سپس از طریق سامانه به‌صورت آنلاین ثبت نمایند.

مدیریت پسماند حاصل از فرایندها و فعالیت‌های صنعتی، یکی از ضروریات و فعالیت‌های مهم عرصه‌های صنعتی محسوب می‌‍شود. صنعت کاغذ، بعنوان یکی از صنایع استراتژیک در سطح دنیاست که در این میان در حین تولیدات این صنعت، مقادیر بالایی از انرژی، مواد شیمیایی، پسماند جامد و فاضلاب از خود بر جای می‌گذارد.
مدیریت بهینه پسماند خمیر اسلج حاصل از فرایند تولید خمیر کاغذ در سال‌های آینده بیشتر نگران‌کننده خواهد بود که قاعدتاً این مسأله به‌ویژه با افزایش تولید و افزایش هزینه‌های مالی و مقررات زیست محیطی کنترل پسماندها اهمیت بیشتری نیز خواهد یافت.

اسلج از جمله مواد اصلی ایجاد شده در نتیجه فرایند کاغذسازی است. ترکیبـات اصـلی لجن کاغذ شامل؛ الیاف نرم و مـواد معـدنی مانند؛ کـائولین، رس و کربنـات کلسیم است، که بـه‌صـورت معمول شامل ۴۵ تا ۵۵ درصد رطوبت و حدود ۲۰ درصد یا بیشتر مـواد جامـد است. دفن اسلج برای صنعت خمیر و کاغذ یک مسئله زیست محیطی پیچیده و سخت محسوب گردیده و مشـکلات بسیاری نیز بـرای جابجایی و دفع این مواد وجود دارد. در نتیجه ارائه برنامه‌های جامع و کاربردی در خصوص مدیریت این پسماندها به امری مهم و دارای ضرورت زیاد تبدیل شده است.

هدف اصلی این چالش تولید محصولات با ارزش از پسماند فرآیند تولید محصولات کاغذی (اسلج) است، که ارائه دهنگان راه حل باید در نظر داشته باشند؛ محصولات تولیدی برخوردار از استانداردها و ویژگی‌ها مورد نیاز باشد، جایگاه محصول تولیدی در بازار فروش از نظر میزان عرضه، تقاضا، کشش قیمتی و سایر جزئیات مرتبط با تکیه بر مطالعات جامع بازار ذکر شود، حجم حدودی سرمایه‌گذاری مورد نیاز مقتضی به صورت دقیق، موردی و جزء به جزء، توسط ارائه دهنده طرح، تبیین و تشریح گردد. خروجی این چالش، طرحی است که بتواند روند مشخصی را برای تولید این محصول مطابق ملاحظات فنی ذکر شده را ارائه نماید. با توجه به ویژگی‌های تیم برنده، امکان همکاری بر اساس مدل‌های مختلف مانند خرید دانش فنی و غیره وجود دارد.

ملاحظات فنی و الزامات راه حل پیشنهادی:

 • ذکر محصولات نهایی قابل تولید از مواد استخراج شده از اسلچ با در نظر گرفتن و ارائه استانداردها و ویژگی‌های کاربردی این مواد
 • اشاره به کلیه جزئیات فنی و اجرائی و محدودیت‌های موجود در پروژه و ارائه راهکارهایی جهت نیل به اهداف پیش‌بینی شده
 • ارائه توضیحات دقیق در خصوص روش خالص‌سازی ماده اولیه و تشریح کلیه مسائل فنی مرتبط با آن به صورت جزء به جزء، تجهیزات و چیدمان خط تولید، فرایند تولید مربوطه و جریان مواد
 • ارائه راهکار کاربردی جهت استحصال الیاف سلولزی و کربنات کلسیم رسوبی و سایر محصولات جانبی (در صورت امکان) از اسلچ کارخانه کاغذسازی، به گونه‌ای که محصول استحصال شده دارای قابلیت کاربردی و حائز استانداردهای لازم باشد.
 • تولید مواد و محصولات پیشنهادی به صورت آزمایشی، به گونه‌ای که ویژگی‌های محصول تولید شده آزمایشگاهی، قابل تعمیم به محصول نهایی صنعتی پیشنهادی باشد.
 • تفکیک و ارائه جزء به جزء و کامل هزینه‌های مربوط به اجراسازی طرح آزمایشگاهی و پایلوت تولید محصول پیشنهادی و محصولات جانبی آن
 • ارائه مطالعات جامع بازار در خصوص جایگاه محصول دارای ارزش افزوده از اسلچ در بازار ایران، از قبیل وضعیت تولید این محصول در خارج از کشور، مصرف داخل و میزان تقاضای بالقوه برای این محصول در داخل و خارج از کشور
 • ارائه حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز پروژه به صورت کامل، مقدار قیمت تمام شده محصول و میزان سود قابل محاسبه و پیش بینی شده
 • توجه بر امکان‌سنجی نحوه تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای اجرای پروژه و مسائل مربوط به قیمت و نیز دسترس پذیری این مواد
 • تخمین دقیق میزان آب مصرفی و دیگر حامل‌های انرژی مورد نیاز و ارائه راهکارهای مقتضی جهت تأمین موارد مذکور
 • بررسی، شناسایی، معرفی، ارزیابی، سنجش و تحلیل نقاط قوت و ضعف پروژه به صورت تفکیک شده و جزء به جزء و نیز ارائه اطلاعات، توضیحات و تشریحات جامع در خصوص تهدیدها و فرصت‌های مرتبط با پروژه
 • بررسی و شناسایی مجوزهای لازم محصول تولید شده
 • امکان‌سنجی مسیر اخذ مجوزهای لازم علی الخصوص بررسی اخذ مجوزات زیست محیطی چه در ماده اولیه و چه در محصول نهایی
 • مدت زمان مورد انتظار اجرای عملیاتی پروژه: زمان مورد انتظار، حداکثر ۱۲ ماه می‌باشد.

سوالات کلیدی از فناوران:

 1. شرایط پیشنهادی برای تولید محصول، مراحل مختلف فرآیند تولید و تجهیزات مورد استفاده را به طور واضح بیان کنید.
 2. آیا این فرآیند ساخت، قابلیت تولید انبوه را دارد؟
 3.  آیا مواد اولیه برای تولید در بازار موجود است؟ منبع تامین مواد اولیه را ذکر کنید.
 4. آیا روش پیشنهادی، تکرارپذیر است؟
 5.  برآورد تقریبی از هزینه‌های اولیه برای خرید تجهیزات صنعتی تولید چقدر است؟
 6.  برآورد تقریبی هزینه تولید در تیراژ بالا تقریبا چقدر است؟
 7.  آیا با گذشت زمان، تغییری در خواص مورد انتظار ایجاد می‌شود؟
 8. برای تعیین مشخصات محصول، چه آزمایش‌هایی را پیش‌بینی می‌کنید؟
 9.  آیا محصول دارای تاییدیه‌های فنی واستاندارهای لازم است؟