همکاری دانشگاه منچستر با دانشگاه خلیفه (امارات) برای توسعه مواد دو بعدی

همکاری دانشگاه منچستر با دانشگاه خلیفه (امارات) برای توسعه مواد دو بعدی

دانشگاه منچستر با دانشگاه خلیفه در امارات وارد همکاری مشترک شدند. هدف آن‌ها مقابله با چالش‌های جهانی با کمک توسعه مواد دو بعدی است.

همکاری بلندپروازانه بین دانشگاه منچستر و دانشگاه علوم و فناوری خلیفه در ابوظبی اغاز شده که هدف آن افزایش تمرکز روی نوآوری‌های گرافنی است که به مقابله با چالش‌های بزرگ می‌پردازد.

پروفسور دامه نانسی روتول، رئیس دانشگاه منچستر، و پروفسور سر جان اوریلی، رئیس دانشگاه خلیفه به طور رسمی قراردادی را امضا کردند.

این مشارکت بین المللی، تحقیقات و نوآوری‌های پیشرو در منچستر و ابوظبی را در بخش گرافن و سایر مواد دو بعدی تسریع می کند. مرکز تحقیق و نوآوری برای گرافن و مواد دو بعدی  (RIC-2D) در دانشگاه خلیفه، بخشی از یک برنامه سرمایه گذاری راهبردی است که توسط دولت ابوظبی پشتیبانی می‌شود.

این مشارکت به تسریع توسعه RIC-2D در دانشگاه خلیفه و همچنین کمک به ساخت و ساز در مواد گرافنی و دوبعدی کمک می‌کند که این کار با همکاری Graphene@Manchester و بازوی اجرایی آن‌ها، یعنی موسسه ملی گرافن (NGI) و همچنین مرکز نوآوری مهندسی گرافن متمرکز (GEIC)، یک مرکز پیشگام که قبلاً توسط شرکت انرژی تجدید پذیر مستقر در ابوظبی پشتیبانی شده، انجام می‌شود.

این توافق مهم، چشم انداز دو دانشگاه را برای مقابله با برخی از بزرگترین چالش‌های جهان، از جمله تأمین آب آشامیدنی برای میلیون ها نفر و حمایت از یک اقتصاد سبز در همه نقاط جهان، به‌گرد هم خواهد آورد.

تمرکز مشارکت Khalifa -Manchester بر مضامین کلیدی خواهد بود، با اولویت برای برآورده کردن فوری ترین چالش های جهانی، از جمله تغییرات آب و هوا و بحران انرژی.

حوزه‌های مهم این مشارکت شامل:

فیلتراسیون و شیرین کردن آب: مواد گرافن و ۲D در فن آوری های تصفیه نسل بعدی اعمال می شوند تا به طور قابل توجهی اثربخشی و کارآیی آن‌ها را تقویت کنند.

ساخت و ساز : گرافن به توسعه مصالح ساختمانی بسیار پایدارتر کمک می‌کند و در هنگام استفاده در مقیاس‌های بالا می‌توان انتظار داشت که انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد.

ذخیره سازی انرژی : برنامه های کاربردی در بخش ذخیره انرژی برای تولید باتری های کارآمدتر ، با ظرفیت و عملکرد بیشتر و سایر سیستم‌های ذخیره انرژی برای یک اقتصاد سبز ایجاد می‌شود.

مواد سبک وزن : استفاده از گرافن و مواد ۲D برای کاهش وزن وسایل نقلیه و همچنین سازه‌های بزرگ و زیرساخت‌ها مفید خواهد بود.