حرکت به‌سوی تولید انبوه گرافن

حرکت به‌سوی تولید انبوه گرافن

هنوز هم تولید مقادیر زیادی از – مادة شگفت‌انگیز – گرافن با استفاده از روش‌های مرسوم شیمیایی مشکل است، ولی محققانی از دانشگاه استانفورد در آمریکا راه‌حلی برای این مشکل یافته‌اند.

822
ارائه گرنت‌هایی برای پرکردن شکاف بین تحقیقات و تجاری‌سازی  فناوری‌نانو

ارائه گرنت‌هایی برای پرکردن شکاف بین تحقیقات و تجاری‌سازی فناوری‌نانو

کمیسیون علم و فناوری نیوجرسی که وابسته به دانشگاه نیوجوسی است، برای کمک به محققان دانشگاهی جهت پتنت کردن نوآوری‌های خود در حوزه فناوری‌نانو، تا سقف 50 هزار دلار به آنها کمک مالی ارائه می‌کند. این کمک ها با عنوان «گرنت‌های شکاف»، برای کمک به تجاری‌سازی ایده‌های فناوری نانو طراحی شده است.

652
ارزیابی ریسک فناوری نانو

ارزیابی ریسک فناوری نانو

باید رهنمودهای جامعی جهت تدوین مقرارت و استانداردکردن تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر فناوری نانو، قبل از تولید انبوه و بازاریابی آنها، ارائه شود.

1342
نشست مدیران مجتمع پتروشیمی اراک و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌نانو برگزار شد

نشست مدیران مجتمع پتروشیمی اراک و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌نانو برگزار شد

نشست مدیران مجتمع پتروشیمی اراک و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌نانو در روز دوشنبه ۱۱ آذر ۸۷ با حضور کارشناسان ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، مدیران ارشد واحدهای پتروشیمی اراک و نمایندگان چهار شرکت دارای محصول مبتنی بر فناوری‌نانو، در محل پتروشیمی اراک برگزار گردید.

2940