دفاع از پایان نامه: کاربرد نانوکاتالیزورها به منظور حذف آلاینده های آلی موجود در آب

دفاع از پایان نامه: کاربرد نانوکاتالیزورها به منظور حذف آلاینده های آلی موجود در آب

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری آقای علیرضا ختائی با عنوان بررسی فرآیندهای اکسایش پیشرفته و کاربرد نانوکاتالیزورها به منظور حذف مقادیر کم آلاینده های آلی موجود در آب ساعت ۱۰ صبح ۱۴ آذر ۱۳۸۶در دانشکده شیمی دانشگاه تبریز برگزار می گردد.

4572
حمایت های تشویقی فناوری نانو آبان ماه ۱۳۸۶ (بخش دوم)

حمایت های تشویقی فناوری نانو آبان ماه ۱۳۸۶ (بخش دوم)

در آبان ماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۵۸ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۴ مورد مردود، ۸ مورد ناقص و ۴۶ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

5722
حمایت تشویقی از نشریات تخصصی پیرامون انتشار مطالب مرتبط با نانو

حمایت تشویقی از نشریات تخصصی پیرامون انتشار مطالب مرتبط با نانو

در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری ‌نانو از فعالیت‌های ترویجی فناوری نانو، از کلیه نشریات تخصصی وابسته به انجمن‌ها و موسسات خصوصی که اقدام به انتشار مطالب مرتبط با فناوری نانو در حوزه‌های صنعتی نمایند، حمایت تشویقی به‌عمل می‌آید و مبالغی به‌عنوان جایزه به نشریات فوق پرداخت می‌گردد.

2533
حمایت تشویقی از آموزش فناوری نانو به دانش آموزان

حمایت تشویقی از آموزش فناوری نانو به دانش آموزان

در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری ‌نانو از فعالیت‌ها ترویجی فناوری نانو، این ستاد کلیه سازمان های آموزش و پرورش استان ها، سازمان آموزش و پرورش شهرستان ها، پژوهش‌سراها و مناطق شهر تهران که سمینار یا کارگاه آموزشی با موضوع فناوری نانو برگزار نمایند، را مورد حمایت تشویقی قرار می‌دهد.

2520
هم اندیشی نقد و بررسی برنامه‌های فناوری نانو برگزار شد

هم اندیشی نقد و بررسی برنامه‌های فناوری نانو برگزار شد

با حضور ۵۰ تن از برجسته‌ترین متخصصان فناوری نانو از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور، برنامه‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در زمینه‌های توسعه منابع انسانی، اولویت‌گذاری و روابط بین‌الملل مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

1972
پیش‌بینی بازار کاربردهای فناوری‌نانو در صنعت انرژی

پیش‌بینی بازار کاربردهای فناوری‌نانو در صنعت انرژی

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، ارزش کل بازار محصولات فناوری‌نانو در صنعت انرژی، در سال ۲۰۰۶ حدود ۳۵/۴ میلیارد دلار بوده‌است.
بازار طی پنج سال آینده میزان رشد ترکیبی سالانه ۴/۸ درصد را تجربه کند و از ۷۳/۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۱۲/۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ برسد.

3048