حمایت های ستاد در مرداد ماه ۱۳۸۸ (بخش دوم)

حمایت های ستاد در مرداد ماه ۱۳۸۸ (بخش دوم)

در مرداد ماه ۱۳۸۸، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۶۸ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۹ مورد مردود، ۳۱ مورد ناقص و ۱۱۸ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

5234
مقاوم کردن کاتالیست نیکل در فرایند تولید گاز سنتز

مقاوم کردن کاتالیست نیکل در فرایند تولید گاز سنتز

پژوهشگران ایرانی، به تازگی نانوکامپوزیت‌هایی را سنتز نموده‌اند که با به‌کارگیری آنها به عنوان پایه کاتالیست، کاتالیست‌های موجود در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی پایدارتر شده و مساحت سطح ویژه بالاتری خواهند داشت.

1927
نانوکامپوزیت‌های پلیمر/ خاک رس با ساختاری قابل پیش‌بینی

نانوکامپوزیت‌های پلیمر/ خاک رس با ساختاری قابل پیش‌بینی

پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس، روشی نوین برای ساخت نانوکامپوزیت‌های پلیمر/ خاک رس معرفی کرده‌اند که با استفاده از آن می‌توان این‌گونه نانوکامپوزیت‌ها را با ساختاری مطلوب‌تر و قابل پیش‌بینی، نسبت به انواع قبلی آن سنتز کرد.

4629
حمایت های ستاد در مرداد ماه ۱۳۸۸ (بخش اول)

حمایت های ستاد در مرداد ماه ۱۳۸۸ (بخش اول)

در مرداد ماه ۱۳۸۸، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۲۲۷ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۲۵ مورد مردود، ۲۸ مورد ناقص و ۱۷۴ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

2348