گزارش صنعتی کاربرد نانوکلوئیدهای فلزی در بهبود سیستم ایمنی و مقابله با سرطان

گزارش صنعتی با موضوع «کاربرد نانوکلوئیدهای فلزی در بهبود سیستم ایمنی و مقابله با سرطان» منتشر شده است که در آن جزئیات مربوط کاربرد برخی نانوکلوئیدهای فلزی در حوزه پزشکی و به صورت ویژه روی بهبود سیستم ایمنی و مقابله با سرطان درج شده است.

سرطان بیماری است که در آن سلول‌های بدن به‌صورت مهارنشدنی به تکثیر می‌پردازند. این تکثیر سلول‌ها تا جایی ادامه پیدا می‌کند که بدن از تعادل خارج شده و دچار مشکل می‌شود. اگر تکثیر سلول‌ها بعد از آن نیز ادامه پیدا کند، می‌تواند در نهایت منجر به مرگ فرد شود.

توده سلول‌های سرطانی با نام تومور شناخته می‌شود. تومورها به دو صورت خوش‌خیم و بدخیم هستند. سلول تومورهای بدخیم امکان مهاجرت به دیگر نقاط بدن و آلوده‌کردن دیگر نقاط بدن را نیز دارند. در اصطلاح به این فرایند متاستاز گفته می‌شود. زمانی که سلول‌های سرطانی متاستاز کنند، دیگر نمی‌توان آن‌ها را به‌صورت فیزیکی و تنها از یک نقطه بدن خارج کرد. در این حالت درمان بیماری بسیار سخت‌تر خواهد شد و برای درمان آن نیاز به درمان‌های سیستمی مانند شیمی‌درمانی وجود دارد.

سرطان یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در سراسر جهان است که آمار مرتبط به آن نیز همچنان در حال رشد است. تنها در سال ۲۰۱۸، ۱۸ میلیون بیمار سرطانی جدید و ۹٫۵ میلیون مرگ مرتبط با سرطان در سراسر جهان به ثبت رسید. پیش‌بینی می‌شود که این آمار تا سال ۲۰۴۰ برای بیماران جدید به ۳۰ میلیون و برای مرگ‌ومیر به ۱۶٫۴ میلیون نفر برسد. به‌طور کلی آمار سرطان در کشورهایی که استاندارد زندگی بالاتری دارند و توسعه‌یافته‌تر هستند، بیشتر است.

ایمنی‌درمانی یکی از رویکردهای جدید برای درمان سرطان است. تمرکز اصلی این روش نوین، روی تربیت و ارتقای سیستم ایمنی خود بدن است تا اینکه سیستم ایمنی خود بدن قادر به حذف و از بین بردن سلول‌های سرطانی باشد. در این فرایند، نانوذرات توانایی خیلی خوبی از خود نشان داده‌اند. در این گزارش صنعتی به کاربردهای نانوکلوئیدهای فلزی در بهبود عملکرد سیستم ایمنی و همچنین درمان سرطان پرداخته می‌شود.

برای دریافت این گزارش به اینجا مراجعه کنید و برای آشنایی با گزارش‌های دیگر، به صفحه نانو و صنعت مراجعه نمایید.