ساخت قرص آنتی‌بیوگرام نانویی برای آزمایش‌های حساسیت دارویی

شرکت توسعه و تجهیز کارما آزما اندیش قرص آنتی‌بیوگرام حاوی نانوذرات تولید کرده که برای سنجش حساسیت دارویی و تعیین آنتی‌بیوتیک مناسب برای درمان استفاده می‌شود.

آنتی‌بیوگرام یا آزمایش‌های حساسیت دارویی به آزمایش‌هایی گفته می‌شود که برای کشف آنتی‌بیوتیک مؤثر بر میکروب‌های مورد نظر صورت می‌گیرد. این آزمایش‌ها به صورت روزمره در آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی انجام می‌گیرد. دیسک یا قرص آنتی‌بیوگرام شرکت توسعه و تجهیز کارما آزما اندیش در تیوپ‌های رنگی بر اساس خانواده آنتی‌بیوتیک‌ها تهیه شده و برای تست آنتی‌بیوگرام یا حساسیت دارویی استفاده می‌شود. کیفیت بالاتر، نتایج سریع‌تر و دقیق‌تر و سهولت استفاده از مزایای این محصول نانویی است.

اریترومایسین، پنی‌سیلین، سولفونامید، تتراسایکلین و ونکومایسین جزو دسته‌ای بزرگ از داروها هستند که باعث متوقف کردن رشد باکتری‌ها (باکتریواستاتیک) یا از بین بردن باکتری‌ها (باکتریوسیدال) می‌شوند. به این دسته از داروها آنتی‌بیوتیک می‌گویند. هر دسته از آنتی‌بیوتیک‌ها بر روی باکتری‌های خاصی تأثیر دارد و بر روی ویروس یا سایر میکروارگانیسم‌ها تأثیری نخواهند داشت.

برای اینکه مشخص شود چه آنتی‌بیوتیکی بر روی چه باکتری‌هایی مؤثر است از تست آنتی‌بیوگرام استفاده می‌شود. نمونه‌های گرفته شده از بیمار برای بخش میکروبیولوژی متفاوت هستند. خون، مدفوع، ادرار و خلط از جمله این نمونه‌ها هستند که معمولاً آنتی‌بیوگرام روی آن‌ها انجام می‌شوند تا با استفاده از نتایج این تست، داروی مؤثر تجویز شود و بهبودی سریع‌تر صورت گیرد.

بعد از کشت نمونه دریافتی در محیط کشت مناسب، اگر شرایط مناسب باشد و باکتری در نمونه باشد، باکتری موجود در نمونه رشد خواهد کرد. بعد از رشد باکتری، رنگ‌آمیزی روی آن صورت گرفته و تست آنتی‌بیوگرام انجام می‌شود. برای این کار مقداری از نمونه برداشته شده و در محیط کشت آنتی‌بیوگرام کشت می‌شود، سپس دیسک‌های آنتی‌بیوگرام روی محیط کشت گذاشته شده و جواب بعد از ۴۸ تا ۲۴ ساعت بررسی می‌شود.

این شرکت دستگاه آنتی‌بیوگراف نیز برای انجام تست‌ها تولید کرده که می‌توان از آن برای تست استفاده کرد. این دستگاه مستقل بوده و نیاز به کامپیوتر ندارد.