دهمین دوره توان‌افزایی مروجین فناوری نانو برگزار شد

دهمین دوره توان‌افزایی مروجین فناوری نانو از تاریخ ۶ الی ۸ اردیبهشت ماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دوره توان‌افزایی مروجین فناوری نانو، از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های گروه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی در بخش دانشجویی، شرکت‌ها و موسسات آموزشی فعال در حوزه فناوری نانو است که با حضور نهادهای ترویجی و مدرسین فناوری نانو به منظور افزایش توان اجرایی و اشراف اطلاعاتی نهادهای ترویجی و شبکه مدرسین جهت آشنایی با ساختار، حمایت‌ها و آیین‌نامه‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می‌شود. همچنین این دوره به افزایش تعاملات میان ستاد نانو و نهادهای ترویجی کمک می‌کند. بنیاد آموزش فناوری نانو، عهده‌دار تصدی امور ترویج دانشجویی در این بخش است.

این گردهمایی با حضور تنی چند از مسئولان بخش ترویج ستاد نانو در دانشگاه فردوسی مشهد برگزاری شد. برنامه توان افزایی مروجان نانو از سال ۱۳۹۱ با هدف تقویت و آموزش مروجان دانشگاهی، تبادل نظرات و پیشنهادات و بررسی موانع و مشکلات موجود در مسیر ترویج فناوری نانو برگزار می‌شود.