افزایش فرصت های شغلی در دومین رویداد اشتغال هرنج

چندین عنوان فرصت شغلی جدید از جمله کارشناس بازاریابی و فروش، کارشناس برگزاری رویداد، کارشناس توسعه تعاملات و پشتیبانی پروژه ها و … به موقعیت های شغلی دومین رویداد اشتغال هرنج در راستای جذب نیرو برای اکوسیستم نوآوری افزوده شده است.

طی این رویداد پس از دریافت رزومه‌ها و رصد سوابق متقاضیان از افراد واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد و در ادامه با اعلام چند برابر ظرفیت پذیرفته‌شدگان در مصاحبه‌ها دوره دو ماهه‌ی آموزش و ارزیابی عملکرد شرکت‌کنندگان با همکاری کارفرما، شرکت‌های دانش‌بنیان زیر مجموعه اکوسیستم نوآوری و فناوری، برگزار خواهد شد. در فاز نهایی پس از اعلام برگزیدگان نهایی، مراحل جذب نیرو در این اکوسیستم انجام خواهد شد.لازم به یادآوری است مهلت دریافت رزومه ها تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۲ می باشد.

همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق راه های زیر با ما درارتباط باشید.

https://www.linkedin.com/company/haranj

http://zil.ink/haranj

haranjgroup@gmail.com