طرح حفاظت از دستاوردهای فناورانه (فن تز) برگزار می‌شود

برنامه فن تز با هدف فرهنگ‌سازی و ارزش‌آفرینی از پایان‌نامه‌های مرتبط با فناوری‌های جهت‌ساز و با خروجی‌های قابل ثبت در مراجع بین‌المللی و معتبر، به عنوان یک رویداد حمایتی برگزار خواهد شد. چشم‌انداز این مسیر، حمایت از ثبت اختراعات و کمک به فرآیند توسعه فناوری، ترویج و تجاری‌سازی پایان‌نامه‌های حوزه فناوری‌های راهبردی است. این برنامه به گونه‌ای طراحی شده است که پایان‌نامه‌های مستعد و دارای قابلیت فناورانه، با اهداف رویداد با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و نهادهای حامی و بازیگران فعال اکوسیستم نوآوری مسیر ارزش‌آفرینی را طی کنند.

۱- اهداف برنامه

– حفاظت از دستاوردهای فناورانه دانشجویان

– ترویج انجام پایان‌نامه‌ها در حیطه فناوری‌های جهت‌ساز

– کمک به توسعه فناوری و تجاری‌سازی پایان‌نامه‌های مستعد

۲- مخاطبان:

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای که از پایان‌نامه خود دفاع کرده‌اند.

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی که از پروپزال خود دفاع کرده اند، …

پژوهشگران مقطع پسا دکتری که مقاله منتشر ننموده‌اند.

تبصره۱: تمامی مخاطبان تا زمان انجام اتمام ارزیابی‌های برنامه فن تز باید موضوع پایان نامه خود را افشاء عمومی نکرده‌ باشند.

تبصره۲: انتشار مقاله، چکیده پایان نامه و پوستر، شرکت در نمایشگاه‌ها و همایش‌ها از مصادیق افشاء عمومی است. مقاله منتشر نشده و در حال داوری مشمول این تبصره نیست.

۳- حیطه‌های برنامه:

کلیه حیطه‌های فناورانه که طی آن محصول یا فرآیند جدیدی توسعه داده شده است با اولویت فناوری‌های جهت‌ساز آینده از قبیل بخش‌های زیر مشمول دامنه این برنامه است.

فناوری نانو و میکرو، زیست فناوری، پزشکی دقیق، علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته، اپتیک و کوانتوم، اتصال پذیری و ارتباطات، هوش مصنوعی و دیجیتال و رباتیک، علوم و فناوری های شناختی، حوزه آب و انرژی و محیط زیست، حمل و نقل، گیاهان دارویی و طب سنتی

۴- شرایط شرکت در فن‌تز

طرح‌هایی که شرایط زیر را داشته باشند می‌توانند برای شرکت در این برنامه درخواست ارسال نمایند.

– موضوع مستخرج از رساله/ پایان نامه با اولویت فناوری‌های راهبردی و کلیدی باشد.

– شامل فرآورده یا فرآیند موضوع اختراع (جدید، دارای گام ابتکاری و قابلیت کاربردصنعتی) باشد.

– حداقل تا مرحله دستیابی به نتایج اولیه شرایط احراز اختراع (TRL3به بالا) پیشرفت کرده باشد.

– مقاله چاپ شده از موضوع پایان نامه (یا هر گونه خود افشایی) دیگری نداشته باشد. سابمیت مقاله با شرط عدم انتشار تا زمان پذیرش و فایلینگ اختراع مورد قبول است.

سازوکار اجرای فن تز:

برنامه زمابندی فن تز:

مشاهده ویدئوی فراخوان فن تز

دانلود فرم ثبت نام

دانلود پوستر

مشاهده متن اطلاعیه در وبسایت کانون پتنت