همکاری دو شرکت برای درمان یک بیماری نادر با کمک لیپوزوم

شرکت رسیفارم (Recipharm) به دنبال درمان نوعی بیماری نادر خود ایمنی است. این شرکت در حال همکاری با اهد تراپیوتیکس (Ahead Therapeutics) است.

رسیفارم علاوه‌بر تولید نانوذرات لیپیدی برای محافظت از یک پپتید آنتی‌ژن به‌عنوان ترکیبات دارویی فعال، قابلیت‌های توسعه تحلیلی و فرآیندی را برای پشتیبانی از مطالعات سم‌شناسی دارد.

این دو شرکت برای ارائه روش درمانی برای مقابله با بیماری خودایمنی موسوم به به میاستنیا گراویس، از فناوری اختصاصی خود استفاده می‌کنند.

شرکت اهدتراپیوتیکس در توسعه و ارائه روش‌های خلاقانه مبتنی بر لیپوزوم شهرت دارد، لیپوزوم‌هایی که حاوی آنتی‌ژن‌های مورد نظر برای مقابله با بیماری است. این لیپوزوم‌ها می‌توانند تحمل ایمنی خاص آن آنتی‌ژن را از طریق یک فرآیند بیومیمیکی القا کنند و از این طریق واکنش خود ایمنی را قطع کنند. علاوه‌بر این، راه حل تازه توسعه یافته این شرکت برای مایستنیا گراویس، که برای تجویز تزریقی در نظر گرفته شده است، بر اساس استفاده از لیپوزوم‌های فسفولیپیدی حاوی پپتید آنتی‌ژن است. از طریق یک فرآیند بیومیمیکی، این لیپوزوم‌ها می‌توانند تحمل ایمنی خاص آنتی‌ژن را القا کنند و در ادامه واکنش خود ایمنی را متوقف کند.

مایستنیا گراویس به‌عنوان یک بیماری نادر و خود ایمنی تعریف شده است که بیشتر بر عضلات کنترل چشم و پلک، صورت، عمل جویدن، بلع و صحبت کردن تأثیر می‌گذارد. در حال حاضر هیچ درمانی برای آن وجود ندارد.

مارتا دالمسا ارنلا مدیرعامل شرکت اهدتراپیوتیکس می‌گوید: «بیماری‌های خود ایمنی تقریباً از هر ده نفر یک نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به این معنی که ۰٫۸ میلیارد بیمار در سطح جهان قادر به بهره‌مندی از داروهای حاصل از سکوی ما خواهند بود. رسیفارم به کمک به سازمان‌هایی مانند ما که برای توسعه درمان‌های بیماری‌های نادر تلاش می‌کنند، آمده است. این توافق‌نامه یک نقطه عطف کلیدی و آغاز یک سفر هیجان‌انگیز است.»