در مورد کاربرد فناوری نانوحباب در کشت هیدروپونیک چه می‌دانید؟

استفاده از فناوری نانوحباب در کشت گلخانه‌ای و به خصوص کشت گلخانه‌ای هیدروپونیک روز به روز در حال گسترش است. با استفاده از فناوری نانوحباب و با به کارگیری نانوحباب‌های اکسیژن، توصیه می‌شود که میزان اکسیژن محلول در آب مورد استفاده در کشاورزی گلخانه‌ای را در محدوده ۱۵ تا ۲۵ پی‌پی‌ام قرار داد. این موضوع در گلخانه‌های هیدروپونیک ۴ اثر جدی را در پی دارد که در ادامه به تفصیل ذکر شده است.

  • افزایش کمی برداشت محصول:

افزایش میزان اکسیژن محلول به‌طور مستقیم بر روی سلامت ریشه گیاهان و جذب بهتر عناصر مغذی از طریق ریشه موثر خواهد بود. این موضوع منجر به افزایش برداشت در محصولات مختلف گلخانه‌ای می‌گردد. در کشت گلخانه‌ای هیدروپونیک اهمیت و اثر افزایش اکسیژن محلول بیش از کشت خاکی به چشم می‌آید.

  • بهبود کیفیت محصول:

در بسیاری از محصولات گلخانه‌ای جذب عناصر مغذی به خصوص عناصر سنگین‌تر نظیر کلسیم به سختی توسط ریشه انجام می‌پذیرد که این موضوع در کیفیت موثر خواهد بود. استفاده از فناوری نانوحباب در افزایش اکسیژن محلول آب مورد استفاده در گلخانه‌ها، به‌طور مستقیم در بهبود کیفیت محصولات و جذب مناسب‌تر عناصر غذایی موثر خواهد بود.

  • کاهش پاتوژن‌های ناحیه ریشه و استفاده از قارچ کش‌ها:

با توجه به آنکه بخش قابل توجهی از قارچ‌های ناحیه ریشه از کمبود اکسیژن در بستر کشت ایجاد می‌شوند، استفاده از فناوری نانوحباب به شکل جدی در کاهش این نوع از قارچ‌ها موثر خواهد بود. مهم‌ترین قارچ‌های ناحیه ریشه که در اثر بکارگیری نانو حباب‌های اکسیژن کاهش می‌یابند عبارتند از: پیتیوم، فیتوفرا و فوزاریوم.

  • کاهش میزان جلبک و بیوفیلم در لوله‌های آبیاری:

تشکیل جلیک و بیوفیلم یکی از مخاطرات جدی گلخانه داران است که موجب انسداد لوله‌های دریپر و آبیاری می‌گردد. استفاده از فناوری نانوحباب نقش بسزایی در کاهش قابل توجه میزان جلبک و بیوفیلم در لوله‌های آبیاری می‌گردد و هزینه جاری گلخانه داران در پی دارد.

شرکت نانوفناوری سراج یکی از تولیدکنندگان ژنراتورهای نانوحباب ساز در ایران است که محصولات مختلفی را به صنایع کشاورزی و شیلات ارائه کرده است.